settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená, že Boh je svetlo?

Odpoveď


„Boh je svetlo,“ hovorí 1. Ján 1:5. Svetlo je v Biblii častou metaforou. Príslovia 4:18 symbolizujú spravodlivosť ako „ranné slnko“. List Filipanom 2:15 prirovnáva Božie deti, ktoré sú „bezúhonné a nevinné“, k žiariacim hviezdam na oblohe. Ježiš použil svetlo ako obraz dobrých skutkov: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach“ (Matúš 5:16). Žalm 76:5 hovorí o Bohu: „Ty, Zázračný, žiariš z vrchov plienenia.“

Skutočnosť, že Boh je svetlo, vytvára prirodzený kontrast s temnotou. Ak je svetlo metaforou spravodlivosti a dobra, potom tma znamená zlo a hriech. V 1. Jánovom liste 1:6 sa hovorí, že „ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda“. Verš 5 hovorí: „Boh je svetlo a nieto v ňom nijakej tmy.“ Všimnite si, že nám nie je povedané, že Boh nejaké svetlo, ale že On je svetlo. Svetlo je súčasťou jeho podstaty, rovnako ako láska (1. Jánov 4:8). Posolstvom je, že Boh je úplne, bezvýhradne, absolútne svätý, bez prímesi hriechu, bez škvrny neprávosti a bez náznaku nespravodlivosti.

Ak nemáme svetlo, nepoznáme Boha. Tí, ktorí poznajú Boha, ktorí s ním chodia, sú zo svetla a chodia vo svetle. Stali sa účastnými Božej prirodzenosti, „unikli skaze, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť“ (2. Petrov 1:4).

Boh je svetlo a jeho Syn tiež. Ježiš povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života“ (Ján 8:12). „Kráčať“ znamená napredovať. Preto môžeme z tohto verša vyvodiť, že kresťania majú rásť vo svätosti a dozrievať vo viere, keď nasledujú Ježiša (pozri 2. Petrov 3:18).

Boh je svetlo a jeho plánom je, aby veriaci vyžarovali jeho svetlo a každým dňom sa viac podobali Kristovi. „Vy všetci ste deti svetla a deti dňa. Nepatríme noci ani tme“ (1. Tesaloničanom 5:5). Boh je tvorcom fyzického svetla, ako aj darcom duchovného svetla, vďaka ktorému môžeme vidieť pravdu. Svetlo odhaľuje to, čo je skryté v tme; ukazuje veci také, aké naozaj sú. Chodiť vo svetle znamená poznávať Boha, chápať pravdu a žiť v spravodlivosti.

Veriaci v Krista musia vyznať akúkoľvek temnotu v sebe - svoje hriechy a previnenia - a dovoliť Bohu, aby cez nich zažiaril svojím svetlom.

Kresťania nemôžu nečinne sedieť a pozerať sa, ako ostatní pokračujú v temnote hriechu, pretože vedia, že tí, ktorí sú v temnote, sú odsúdení na večné odlúčenie od Boha. Svetlo sveta túži vyhnať temnotu a všade darovať svoju múdrosť (Izaiáš 9:2; Habakuk 2:14; Ján 1:9). Keď nesieme svetlo evanjelia do sveta, musíme nevyhnutne odhaliť veci o ľuďoch, ktoré by radšej nechali skryté. Svetlo je nepríjemné pre tých, ktorí sú zvyknutí na tmu (Ján 3:20).

Ježiš, bezhriešny Boží Syn, je „pravé svetlo“ (Ján 1:9). Ako adoptovaní Boží synovia máme odrážať jeho svetlo do sveta zatemneného hriechom. Naším cieľom pri vydávaní svedectva nespaseným je „aby si im otvoril oči, nech sa odvrátia od tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu a aby tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvätení vierou vo mňa [Ježiš]“ (Skutky 26:18).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená, že Boh je svetlo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries