settings icon
share icon
Otázka

Je Božia láska podmienená alebo nepodmienená?

Odpoveď


Božia láska, ako je opísaná v Biblii, je jednoznačne bezpodmienečná v tom zmysle, že jeho láska sa prejavuje voči objektom jeho lásky (teda jeho ľudu) napriek ich postoju voči nemu. Inými slovami, Boh miluje, pretože je jeho prirodzenosťou milovať (1. Jánov 4:8), a táto láska ho poháňa k dobrotivému konaniu. Bezpodmienečná povaha Božej lásky je najjasnejšie viditeľná v evanjeliu. Posolstvo evanjelia je v podstate príbehom o Božej záchrane. Keď Boh uvažuje o ťažkej situácii svojho vzbúreného ľudu, rozhodne sa ho zachrániť z hriechu a toto rozhodnutie je založené na jeho láske (Efezanom 1:4-5). Počúvajte slová apoštola Pavla z jeho listu Rimanom:

„Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotvakto totiž zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ (Rimanom 5:6-8).

Pri čítaní knihy Rimanom sa dozvedáme, že sme sa Bohu odcudzili kvôli svojmu hriechu. Sme v nepriateľstve s Bohom a jeho hnev sa zjavuje proti bezbožným pre ich nespravodlivosť (Rimanom 1:18-20). Odmietame Boha a Boh nás vydáva napospas nášmu hriechu. Dozvedáme sa tiež, že sme všetci zhrešili a chýba nám Božia sláva (Rimanom 3:23) a že nikto z nás nehľadá Boha, nikto z nás nerobí to, čo je správne pred jeho očami (Rimanom 3:10-18).

Napriek tejto nevraživosti a nepriateľstvu, ktoré máme voči Bohu (za ktoré by bol Boh úplne spravodlivý, keby nás úplne zničil), Boh zjavuje svoju lásku k nám v darovaní svojho Syna, Ježiša Krista, ako zmierenia (to znamená zmierenia spravodlivého Božieho hnevu) za naše hriechy. Boh nečakal, že sa polepšíme sami, čo by bolo podmienkou odčinenia našich hriechov. Naopak, Boh sa blahosklonne stal človekom a žil medzi svojím ľudom (Ján 1:14). Boh zakúsil našu ľudskosť - všetko, čo znamená byť ľudskou bytosťou - a potom sa dobrovoľne ponúkol ako náhradné vykúpenie za náš hriech.

Táto božská záchrana vyústila do milostivého aktu sebaobetovania. Ako hovorí Ježiš v Jánovom evanjeliu: „Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov“ (Ján 15:13). Presne to urobil Boh v Kristovi. Bezpodmienečnú povahu Božej lásky objasňujú ďalšie dva úryvky z Písma:

„Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, 5 keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom — milosťou ste spasení!“ (Efezanom 2:4-5).

„Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy“ (1. Jánov 4:9-10).

Je dôležité poznamenať, že Božia láska je láska, ktorá iniciuje; nikdy nie je odpoveďou. Práve to ju robí bezpodmienečnou. Keby bola Božia láska podmienená, museli by sme urobiť niečo, čím by sme si ju zaslúžili alebo získali. Museli by sme nejako zmierniť jeho hnev a očistiť sa od hriechu, aby nás Boh mohol milovať. Ale to nie je biblické posolstvo. Biblické posolstvo - evanjelium - spočíva v tom, že Boh, motivovaný láskou, sa bezpodmienečne rozhodol zachrániť svoj ľud od hriechu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je Božia láska podmienená alebo nepodmienená?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries