Videl niekto niekedy Boha?Otázka: Videl niekto niekedy Boha?

Odpoveď:
Biblia nám hovorí, že Boha nikto nikdy nevidel (Ján 1:18) okrem Pána Ježiša Krista. V knihe Exodus 33:20, Boh vyhlasuje: „Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive.“ Tieto Písma sa zdajú byť v rozpore s inými Písmami, ktoré popisujú rôznych ľudí, ktorí „videli“ Boha. Napríklad, Exodus 33:19-23 opisuje Mojžiša ako hovoril s Bohom „tvárou v tvár.“ Ako mohol Mojžiš hovoriť s Bohom „tvárou v tvár“, ak nikto nemôže vidieť Božiu tvár a žiť? V tomto prípade, fráza „tvárou v tvár“ je obrazné vyjadrenie vzťahujúce sa na to, že boli vo veľmi blízkom spoločenstve. Boh a Mojžiš sa rozprávali navzájom, ako keby boli dve ľudské bytosti, ktoré majú blízky rozhovor.

V Genesis 32:30, Jákob videl Boha, ktorý sa objavil ako anjel; on nevidel skutočne Boha. Samsonovi rodičia boli vydesení, keď si uvedomili, že videli Boha (Sudcov 13:22), ale oni Ho videli ako sa objavil len ako anjel. Ježiš bol Boh v tele (Ján 1:1, 14), takže, keď Ho ľudia videli, videli Boha. Takže, áno, Boha môžeme „vidieť“ a mnohí ľudia Ho „videli“. A zároveň, nikto nikdy nevidel Boha zjaveného v celej svojej sláve. V našom padlom ľudskom stave, keby sa nám Boh plne odhalil, boli by sme strávení a zničení. Preto sa Boh zahaľuje a objavuje sa vo forme, v ktorej Ho môžeme „vidieť“. Avšak, toto je niečo úplne iné, ako vidieť Boha v všetkej Jeho sláve a zobrazenej svätosti. Ľudia videli vízie Boha, obrazy Boha a zjavenie Boha, ale nikto nikdy nevidel Boha v celej Jeho plnosti (Exodus 33:20).Návrat na slovenskú domovskú stránkuVidel niekto niekedy Boha?