settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená, že Boh je vševediaci?

Odpoveď


Vševedúcnosť je definovaná ako „stav úplného poznania všetkého“. Aby bol Boh zvrchovaný nad všetkým svojím stvorením, či už viditeľným alebo neviditeľným, musí byť vševediaci. Jeho vševedúcnosť sa neobmedzuje na žiadnu osobu Božej trojice - Otec, Syn a Duch Svätý sú vševediaci.

Boh vie všetko (1. Jána 3:20). Pozná nielen najmenšie podrobnosti o našom živote, ale aj všetko okolo nás, lebo hovorí, že ani jeden z vrabcov nespadne na zem bez vedomia Otca, alebo že sú nám spočítané všetky vlasy na hlave (Matúš 10: 29–30). Boh pozná všetko, čo sa stane až do konca samotných dejín (Izaiáš 46: 9–10), ale pozná aj naše myšlienky, ešte skôr, než ich vyslovíme (Žalm 139:4). Dokonale pozná naše srdcia; Videl nás dokonca ešte v zárodku (Žalm 139:1–3; 15–16). Šalamún túto pravdu dokonale vyjadruje, keď hovorí: „Veď jedine Ty poznáš srdce všetkých ľudských synov“ (1. Kráľov 8:39).

Napriek svojej vyvýšenosti Boží Syn „vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa“ (Filipanom 2:7), ale Jeho vševedúcnosť je v novozákonných spisoch jasne viditeľná. Prvá modlitba apoštolov v Skutkoch 1:24: „Pane, Ty poznáš srdce každého človeka“, naznačuje Ježišovu vševedúcnosť, ktorá je nevyhnutná, ak má byť schopný prijímať naše prosby a prihovárať sa za nás po Božej pravici. Na zemi je Ježišova vševedúcnosť rovnako zjavná. V mnohých situáciách v evanjeliách vidieť, že poznal myšlienky ľudí, s ktorými bol v kontakte (Matúš 9:4 a 12:25, Marek 2:6-8, Lukáš 6:8). Poznal život ľudí skôr, ako ich vôbec stretol. Keď stretol samaritánku, ktorá si prišla nabrať vodu zo studne v Sychare, povedal jej: „lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž.“ (Ján 4:18). Povedal tiež svojim učeníkom, že ich priateľ Lazar je mŕtvy, hoci bol vzdialený viac ako 25 míľ od Lazarovho domu (Ján 11:11–15). Poveril učeníkov, aby šli zabezpečiť priestor pre Večeru Pánovu a opísal osobu, s ktorou sa mali stretnúť a nasledovať ju (Marek 14:13–15). Ďalší jasný príklad bol Natanael, ktorého tiež poznal a videl skôr, než sa s ním stretol (Ján 1:47–48).

Ježišova vševedúcnosť pri Jeho pôsobení na zemi je zjavná, ale vidíme tu aj určité paradoxy. Ježiš kladie otázky, ktoré naznačujú nedostatok vedomostí, ale nekladie ich kvôli sebe, ale pre blaho druhých. Existuje ešte jeden aspekt týkajúci sa Jeho vševedúcnosti, ktorý súvisí s obmedzeniami ľudskej prirodzenosti, ktoré On ako Boží Syn prijal. Čítame, že ako človek rástol v múdrosti a vzraste (Lukáš 2:52), a že „vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti“ (Hebrejom 5:8). Čítame tiež, že nevedel, kedy svet zanikne (Matúš 24:34–36). Musíme sa preto pýtať, ako je možné, že to nevedel, keď vedel všetko ostatné? Namiesto toho, aby sme to považovali iba za ľudské obmedzenie, mali by sme to považovať za Jeho dobrovoľný skutok pokory, aby sa mohol plne podieľať na našej prirodzenosti (Filipanom 2:6–11; Hebrejom 2:17) a byť Druhým Adamom.

Napokon pre vševediaceho Boha nie je nič priťažké a na základe našej viery v takéhoto Boha môžeme v Ňom odpočívať bezpečne, s vedomím, že zasľubuje, že nás nikdy nesklame, pokiaľ Ho budeme nasledovať. On nás pozná od večnosti, poznal nás ešte pred stvorením. Boh poznal teba i mňa, dokonca predvídal náš hriech v celej jeho odpudivosti a skazenosti, a napriek tomu v láske na nás vložil svoju pečať a priťahoval nás k tejto láske v Ježišovi Kristovi (Efezanom 1:3–6). Uvidíme Ho tvárou v tvár, ale naše poznanie o Ňom nikdy nebude úplné. Náš obdiv, chvála a láska k Nemu budú pokračovať celé tisícročia, keď sa budeme kúpať v lúčoch Jeho nebeskej lásky a učiť sa a vážiť si čoraz viac nášho vševedúceho Boha.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená, že Boh je vševediaci?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries