settings icon
share icon
Otázka

Čo to znamená, že Boh je nekonečný?

Odpoveď


Nekonečná Božia prirodzenosť znamená, že Boh existuje mimo limitov, nie je obmedzený časom ani priestorom. Nekonečnosť jednoducho znamená „bez hraníc“. Ak hovoríme o Bohu ako o nekonečnom, väčšinou tým myslíme termíny ako vševedúci, všemocný a všadeprítomný.

Vševedúci znamená, že Boh vie všetko, alebo, že má neobmedzené vedomosti. Jeho nekonečné poznanie Ho kvalifikuje ako zvrchovaného vládcu a sudcu nad všetkým. Boh nie len, že vie všetko, čo sa stane, ale tiež vie, čo by sa všetko mohlo stať. Nič nemôže Boha prekvapiť a nikto pred Ním neukryje svoj hriech. Je veľa veršov v Biblii, ktoré nám zjavujú túto Božiu vlastnosť. Napríklad 1. Jánov list 3:20 - “... Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko.“ (Ekumenický preklad).

Všemocnosť znamená, že Boh je najmocnejší a má neobmedzenú moc. Mať všetku moc je dôležité, pretože vďaka tomu dokáže Boh vykonať svoju suverénnu vôľu. Pretože Boh je všemocný a má nekonečnú moc, nič nezastaví Jeho nariadenia od toho, aby sa stali a nič nemôže zmariť Jeho úmysly. V Biblii je veľa veršov, kde nám Boh zjavuje túto stránku Jeho charakteru: Žalm 115:3 - „Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle.“ (Ekumenický preklad). Alebo, keď odpovedá svojim učeníkom na otázku „Kto potom môže byť spasený?“ (Matúš 19:25), Ježiš hovorí „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“ (Matúš 19:26).

Všadeprítomnosť znamená, že Boh je stále prítomný. Neexistuje miesto, kam by si mohol ujsť pred Božou prítomnosťou. Boh nie je limitovaný časom ani priestorom. Je prítomný v každom čase a priestore. Božia nekonečná prítomnosť je významná, pretože určuje Boha ako večného. Boh vždy bol a vždy bude. Pred tým ako začal čas, Boh už bol. Bol už pred tým ako existoval svet alebo pred tým ako vznikla hmota. Nemá začiatok ani koniec a nie je doba, že by nebol existoval a tiež nebude doba, že by prestal existovať. Aj o tejto Božej vlastnosti nám hovorí veľa veršov v Biblii.

Žalm 139:7-10 - „Kam by som odišiel pred tvojím Duchom, kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam, keby som si ustlal v podsvetí, si tam. Keby som mal krídla rannej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori, aj ta by ma priviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. “ (Ekumenický preklad)

Pretože je Boh nekonečný, je aj transcendentný, čo znamená, že Boh je nesmierne ďaleko nad stvorením, je väčší nad stvorenie a je od neho nezávislý. To znamená, že Boh je nekonečne za hranicou našej schopnosti pochopiť to. Nezjavil sa nám spôsobom, že by sme to nevedeli, alebo nepochopili. Zjavil sa nám v jednoduchých odhaleniach (stvorenie, naše svedomie) a v špeciálnych odhaleniach (písané Božie Slovo, Biblia a živé Slovo Ježiš Kristus). Takto môžeme poznať Boha a môžeme byť s ním zmierení a môžeme vedieť ako žiť podľa jeho vôle. Napriek tomu, že my sme smrteľní a Boh je nekonečný, môžeme poznať a pochopiť Boha spôsobom, akým sa nám dáva spoznať.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo to znamená, že Boh je nekonečný?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries