settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená chváliť Boha?

Odpoveď


Biblia prikazuje všetkým živým tvorom chváliť Pána (Žalmy 150:6). Jedno z hebrejských slov pre „chválu“ je yadah, čo znamená „chváliť, ďakovať alebo vyznávať“. Druhé slovo, ktoré sa v Starom zákone často prekladá ako „chvála“, je zamar, „spievať chválu“. Tretie slovo preložené ako „chvála“ je halal (koreň slova aleluja), čo znamená „chváliť, vzdávať česť alebo chváliť“. Všetky tri výrazy obsahujú myšlienku vzdávania vďaky a pocty tomu, kto je hodný chvály.

Kniha Žalmov je zbierkou piesní plných chvál Boha. Medzi nimi je aj Žalm 9, ktorý hovorí: „Budem sa radovať a jasať v tebe, ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší“ (verš 3). Žalm 18:4 hovorí, že Boh je „hoden chvály“. Žalm 21:13 chváli Boha za to, kto je, aj za jeho veľkú moc: „Vyvýš sa, Hospodin, vo svojej sile! Tvoju hrdinskú moc chceme ospevovať a oslavovať“ (Žalmy 21:14).

Žalm 150 používa výraz chvála trinásťkrát v šiestich veršoch. Prvý verš uvádza „kde“ chváliť - všade! „Chváľte Boha v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe!“

- Ďalší verš učí „prečo“ chváliť Pána: „Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť!“

- Verše 3-5 si všímajú, „ako“ chváliť Pána - rôznymi nástrojmi a tancom vzniká dojem, že na chválu Pána máme použiť všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii na vydávanie zvuku.

-Verš 6 nám hovorí, „kto“ má chváliť Pána: „Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina! Haleluja!“ Každý živý tvor má chváliť Pána.

V Novej zmluve sú príklady chvály vzdávanej Ježišovi. Matúš 21:16 hovorí o tých, ktorí chválili Ježiša, keď na oslovi vchádzal do Jeruzalema. Matúš 8:2 uvádza malomocného, ktorý sa poklonil pred Ježišom. V Matúšovi 28:17 sa hovorí o Ježišových učeníkoch, ktorí sa mu po jeho vzkriesení klaňali. Ježiš prijal chválu ako Boh.

Prvá cirkev sa často delila o časy chvál. Napríklad prvá cirkev v Jeruzaleme obsahovala zameranie na uctievanie (Skutky 2:42-43). Vedúci cirkvi v Antiochii sa modlili, uctievali a postili v čase, keď boli Pavol a Barnabáš povolaní do misijnej práce (Skutky 13:1-5). Mnohé Pavlove listy obsahujú rozsiahle časti venované chvále Pána (1. Timotejovi 3:14-16; Filipanom 1:3-11).

Na konci čias sa všetok Boží ľud pripojí k večnej chvále Boha. „A nebude tam nič prekliate, ale Boží a Baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť" (Zjavenie 22:3). Po odstránení prekliatia hriechu budú tí, ktorí sú s Pánom, navždy chváliť Kráľa kráľov v dokonalosti. Hovorí sa, že naše uctievanie Boha na zemi je len prípravou na oslavu chvály, ktorá sa bude konať vo večnosti s Pánom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená chváliť Boha?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries