settings icon
share icon
Otázka

Je naozaj pravda, že s Bohom sú možné VŠETKY veci?

Odpoveď


Hoci Boh môže urobiť všetko, čo si želá, neurobí veci, ktoré by boli proti Jeho svätej vôli alebo v rozpore s Jeho zámermi. Nemôže napríklad spáchať žiadny hriešny čin, pretože je úplne svätý a hriech nie je v Jeho charaktere.

Niektorí sa ešte spýtajú, či by pre všemohúce božstvo nemalo byť možné všetko? Pomôcť môže príklad: „Môže Boh vytvoriť taký ťažký kameň, že ho nedokáže zdvihnúť?“ Táto otázka obsahuje paradox: ak je Pán taký mocný, že môže urobiť kameň s nekonečnou váhou, ako by vzhľadom na jeho mocnú silu nebolo možné, aby ho zdvihol? Keďže však kameň má nekonečnú hmotnosť, ako by bolo možné, aby ho zdvihol? Ľudia tvrdia, že ak nemôže vytvoriť kameň, nie je všemohúci. A predsa ak by existoval kameň, ktorý by nemohol zdvihnúť, tiež by nebol všemohúci. Samotná myšlienka si protirečí a vymyká sa hraniciam logiky. Božia všemohúcnosť potvrdzuje, že Boh má moc urobiť všetko, čo je možné urobiť. Neznamená to, že Boh je schopný protirečiť sám sebe. On nepoprie svoj charakter.

Ako už bolo povedané, v celej Biblii vidíme, že Boh je všemohúci - všemocný -, ktorému sa nikto a nič nevyrovná ani ho neprekoná. Keď sa hovorí o tom, že Boh urobil suchú cestu v mohutnej rieke Jordán, aby umožnil bezpečný prechod svojho ľudu, v Jozue 4:24 sa píše že toto urobil „aby všetky národy zeme poznali, že Hospodinova ruka je mocná, aby ste sa všetci vždy báli Hospodina, vášho Boha.“ Podobne aj Jeremiáš 32:26-27 hovorí: „Jeremiášovi zaznelo od Hospodina toto slovo: ,Pozri, ja som Hospodin, Boh celého tvorstva, je pre mňa azda nejaká vec nemožná?‘“ Pokračujúc, v liste Hebrejom 1:3 vidíme: „On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom...“ Tieto a ďalšie verše ukazujú, že všetko v rámci Božej vôle je pre neho možné.

Anjel v Lukášovi 1:36-37 povedal Márii: „Pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú pokladali za neplodnú, počala vo svojej starobe syna a je už v šiestom mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je neplodná, lebo u Boha nič nie je nemožné.“ Niektorí sa pýtajú, že ak „u Boha nie je nič nemožné“, znamená to, že môžem bežať rýchlejšie ako auto alebo preskočiť vysokú budovu jedným skokom? Je úplne v Božej moci urobiť tieto veci možnými, ale v Písme nie je nič, čo by naznačovalo, že je to Božím želaním. To, že je niečo pre Boha možné, ho nezaväzuje, aby to skutočne urobil. Musíme dôkladne poznať Písmo, aby sme vedeli, čo je Božou túžbou a čo zasľúbil, a tak vedeli, čo Boh v našom živote umožní.

Keď sa zamyslíme nad všetkými mocnými nadprirodzenými skutkami nášho nebeského Otca v celej Biblii, vidíme, že On skutočne dokáže pohnúť ľudskými udalosťami v kontinuite času, napriek veciam zdanlivo nemožným, a to všetko pre svoje slávne ciele.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je naozaj pravda, že s Bohom sú možné VŠETKY veci?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries