settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená, že Boh je večný?

Odpoveď


Slovo večný znamená nekonečný, že nemá začiatok ani koniec. Žalm 90:2 nám hovorí o Božej večnosti: „Skôr ako sa vrchy zrodili, skôr než vznikla zem a svet, od vekov naveky ty si Boh.“ (Ekumenický preklad). Keďže ako ľudia meriame všetko časom, je pre nás ťažké si predstaviť, že niečo nemá začiatok, je a bude tu navždy. Biblia sa nám nesnaží dokázať Božiu existenciu alebo Jeho večnosť, len jednoducho konštatuje „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“(Genesis 1:1, Ekumenický preklad), dáva nám najavo, že na počiatku už Boh existoval. Od večnosti do večnosti, Boh bol, je a bude navždy.

Keď bol Mojžiš povolaný Bohom, aby išiel k Izraelcom so správou od Neho, Mojžiš rozmýšľal, čo im povie, ak sa ho spýtajú, aké je Božie meno. Boh povedal Mojžišovi: „JA SOM, KTORÝ SOM;“ a dodal: „Izraelitom povieš: ‚Ja som‘ ma poslal k vám.“ (Exodus 3:14, Ekumenický preklad). Toto naznačuje skutočnú bytosť Boha, Jeho samostatnú existenciu a to, že On je Bytosť nad bytosti. Toto tiež opisuje Jeho večnosť a nemennosť, tiež Jeho stálosť, vernosť v napĺňaní zasľúbení, pretože to zahŕňa všetky časy - minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Zmysel nie je len v tom, že JA SOM, KTORÝ SOM v prítomnosti, ale JA SOM, KTORÝ SOM BOL a JA SOM, KTORÝ BUDEM a BUDEM TÝM, KTO SOM. Božie slová o Jeho večnosti k nám hovoria z Písma.

Ježiš Kristus, stelesnený Boh, tiež potvrdil svoju Božskosť a večnosť ľuďom v tej dobe vyhlásením „Skôr ako bol Abrahám, Ja som!“ (Ján 8:58, Ekumenický preklad). Je jasné, že sa týmto Ježiš vyhlasoval za Boha v tele, pretože potom, ako to Židia počuli, chceli Ho ukameňovať. Pre Židov to znamenalo rúhanie hodné smrti ak sa niekto vydával za večného Boha (Leviticus 24:16). Ježiš o sebe tvrdil, že je večný, tak ako Jeho Otec je večný. Apoštol Ján tiež vyhlásil túto pravdu o Ježišovej podstate: „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh“ (Ján 1:1, Ekumenický preklad). Ježiš a Jeho Otec sú jedno, existujú bez času a sú rovnako veční.

Rimanom 1:20 nám hovorí, že Božia večná prirodzenosť a Jeho nekonečná moc sú nám zjavené prostredníctvom Jeho stvorenia. Všetci ľudia môžu vidieť a chápať túto Božiu vlastnosť, tým, že sú svedkami rozličných aspektov stvoreného poriadku. Slnko a nebeské telesá zotrvávajú vo svojich dráhach od storočia k storočiu. Ročné obdobia prichádzajú a odchádzajú v stanovený čas, stromom rastú na jar listy a na jeseň opadávajú. Každý rok tieto veci pokračujú a nikto ich nevie zastaviť, aby zmenil Boží plán. Všetko toto dosvedčuje Božiu nekonečnú moc a plán so zemou. Tí, ktorí patria Kristovi skrze vieru, budú tiež pokračovať do večnosti, zdieľať večnosť Boha, na ktorého obraz boli stvorení.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená, že Boh je večný?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries