settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená, že Boh je duch?

Odpoveď


Učenie, že „Boh je duch“, sa nachádza v Jánovi 4:24: „Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a pravde.“ Ježiš to povedal žene, ktorá si myslela, že fyzická lokalita má vplyv na správne uctievanie Boha.

Skutočnosť, že Boh je duch, znamená, že Boh Otec nemá ľudské telo. Boh Syn prišiel na zem v ľudskej podobe (Ján 1:1,14), ale Boh Otec nie. Ježiš je jedinečný ako Emanuel, „Boh s nami“ (Matúš 1:23). 4. Mojžišova 23:19 zdôrazňuje Božiu pravdivosť tým, že ho dáva do kontrastu so smrteľnými ľuďmi: „Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval...“

Niektorí sa pýtajú, prečo Biblia niekedy hovorí o Bohu, akoby mal telo. Napríklad v Izaiášovi 59:1 sa spomína Božia „ruka“ a „ucho“. Druhá kniha kroník 16:9 hovorí o Božích „očiach“. V Matúšovi 4:4 sú slová vložené do Božích „úst“. V 5. Mojžišova 33:27 má Boh „ruky“. Všetky tieto verše sú príkladom antropomorfizmu - spôsobu opisu Boha pomocou anatomických alebo emocionálnych výrazov, aby mu ľudia lepšie porozumeli. Použitie antropomorfizmu, formy obrazného jazyka, neznamená, že Boh má skutočné telo.

Povedať, že Boh je duch, znamená povedať, že Boh Otec je neviditeľný. List Kolosanom 1:15 nazýva Boha „neviditeľným Bohom“. Prvý list Timotejovi 1:17 chváli Boha slovami: „Kráľovi vekov, nepominuteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.“

Hoci je Boh duch, je tiež živou, osobnou bytosťou. Ako takého ho môžeme osobne poznať. Jozue 3:10 hovorí o Bohu týmto spôsobom: „Podľa toho poznáme, že je uprostred nás živý Boh.“ Žalm 84:2 hovorí: „... moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu“

Z filozofického hľadiska musí byť Boh duch, aby bol nekonečný. Takisto, ak by bol Boh obmedzený na fyzické telo, nemohol by byť všadeprítomný (na všetkých miestach naraz). Boh Otec nie je obmedzený rozmerovými obmedzeniami stvorených vecí, ale môže existovať na všetkých miestach naraz. Boh je nestvorená Prvá príčina, ktorá je silou stojacou za všetkými ostatnými bytosťami.

Zaujímavé je, že v Jánovi 4:24 Ježiš dáva do súvisu, že Boh je duch a že ho treba uctievať v duchu a v pravde. Ide o to, že keďže Boh je duch, ľudia ho musia uctievať presne (v pravde) a v duchu (svojou dušou alebo srdcom), na rozdiel od spoliehania sa na tradície, rituály a fyzické miesta.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená, že Boh je duch?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries