settings icon
share icon
Otázka

Čo je kľúčom k pravému poznaniu Boha?

Odpoveď


V každom z nás existuje silná túžba byť poznaný a poznať ostatných. Všetci ľudia túžia poznať svojho Stvoriteľa, aj keď sa nehlásia k viere v Boha. Sme bombardovaní reklamou, ktorá sľubuje množstvo spôsobov, ako uspokojiť naše túžby: vedieť viac, mať viac, byť viac. Prázdne sľuby, ktoré pochádzajú zo sveta, nás však nikdy neuspokoja tak, ako uspokojí poznanie Boha. Ježiš povedal: „A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Ján 17:3).

Takže „aký je kľúč k pravému poznaniu Boha?“ Po prvé, je nevyhnutné pochopiť, že človek sám o sebe nie je schopný plne poznať Boha kvôli svojej hriešnosti. Písmo nám zjavuje, že sme všetci hriešni (Rimanom 3), a že nedosahujeme svätosť, ktorá je potrebná na spoločenstvo s Bohom. Hovorí nám tiež, že dôsledkom nášho hriechu je smrť (Rimanom 6:23), a že bez Boha večne zahynieme, pokiaľ neprijmeme a nedostaneme nádej v Ježišovej obeti na kríži za nás. Aby sme teda skutočne poznali Boha, musíme Ho najskôr prijať do svojich životov. „Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi“ (Ján 1:12). Nič nie je dôležitejšie, ako porozumenie tejto pravde, pokiaľ ide o poznanie Boha. Ježiš objasňuje, že jedine On je cestou do neba a k osobnému poznaniu Boha: „Ja som cesta, pravda a život; nikto neprichádza k Otcovi, iba cezo mňa“ (Ján 14:6).

Okrem prijatia vyššie spomenutých zasľúbení, nie sú iné požiadavky na začatie tejto cesty. Ježiš nám prišiel vdýchnuť život tým, že sa obetoval, aby nám naše hriechy nezabránili spoznať Boha. Keď pochopíme túto pravdu, môžeme začať cestu poznávania Boha osobným spôsobom. Jednou z kľúčových ingrediencií na tejto ceste je pochopenie, že Biblia je Božie slovo a je Jeho zjavením seba samého, Jeho zasľúbení a Jeho vôle. Biblia je v podstate milostný list, ktorý nám napísal milujúci Boh, ktorý nás stvoril, aby sme Ho dôverne spoznali. Nie je lepší spôsob, ako sa dozvedieť o našom Stvoriteľovi, ako sa ponoriť do Jeho Slova, ktoré nám bolo zjavené práve z tohto dôvodu. A je dôležité pokračovať v tomto procese počas celej cesty. Pavol píše Timotejovi: „Ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti je zverené, veď vieš, od koho si sa to naučil, a pretože od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“

(2. Timotejovi 3:14 -16).

Skutočné poznanie Boha zahŕňa aj náš záväzok poslúchať to, čo čítame v Písme. Na to sme aj boli stvorení, aby sme robili dobré skutky (Efezanom 2:10), aby sme boli súčasťou Božieho plánu, ktorým je, aby bol zjavený celému svetu. Našou zodpovednosťou je žiť tak, aby sme našou vierou zjavovali Boha.

Sme soľ a svetlo na tejto zemi (Matúš 5:13–14), určení na to, aby sme priniesli Božiu príchuť do sveta a slúžili ako žiariace svetlo uprostred tmy. Nielenže musíme čítať a chápať Božie slovo, ale tiež ho musíme poslušne uplatňovať a zostať verní (Hebrejom 12). Sám Ježiš kládol najväčší dôraz na to, aby sme milovali Boha celou svojou bytosťou, a aby sme milovali svojho blížneho ako seba samého (Matúš 22). Tento príkaz nie je možné dodržať bez záväzku čítať a uplatňovať Jeho pravdu zjavenú v Jeho Slove.

Toto sú kľúče k skutočnému poznaniu Boha. Náš život bude samozrejme zahŕňať oveľa viac, napríklad záväzok k modlitbe, oddanosť, spoločenstvo a uctievanie. Ale toto môže nasledovať iba po tom, ako sa rozhodneme prijať Ježiša a Jeho zasľúbenia do našich životov a pochopíme, že my sami nedokážeme plne poznať Boha. Potom môžu byť naše životy naplnené Bohom a môžeme zažívať dôverné a osobné poznanie Boha.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je kľúčom k pravému poznaniu Boha?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries