settings icon
share icon
Otázka

Hovorí k nám Boh aj dnes?

Odpoveď


V Biblii nachádzame množstvo záznamov o tom, ako Boh počuteľne hovoril k ľuďom (Exodus 3:14; Jozua 1:1; Sudcov 6:18; 1 Samuelova 3:11; 2 Samuelova 2:1; Jób 40:1; Izaiáš 7:3; Jeremiáš 1:7; Skutky apoštolov 8:26; 9:15 – iba malá ukážka). Neexistuje biblický dôvod, prečo by Boh nemohol alebo nechcel k človeku hovoriť nahlas aj dnes. Na jednej strane sa v Biblii o počuteľnom Božom hlase píše viac než stokrát, ale na druhej strane musíme brať do úvahy, že sa to udialo naprieč 4000 rokmi ľudských dejín. Boží hlasný prehovor je viac výnimkou ako pravidlom. Aj v Biblických záznamoch o Božom hlase nie je vždy jasné, či ide o hlasný prejav, vnútorný hlas alebo mentálny dojem.

Boh k ľuďom však hovorí aj dnes. V prvom rade k nám hovorí cez Svoje Slovo (2 Timoteovi 3:16-17). V Izaiášovi 55:11 sa píše: „...tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne naprázdno, pretože urobí to, čo som si želal, a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal.“ Biblia je Božie Slovo, čiže všetko, čo potrebujeme vedieť na to, aby sme boli spasení a vedeli žiť ako kresťania. V 2 Petrovom liste 1:3-4 sa prehlasuje: „Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a konajúcou mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť.“

Boh takisto môže ku nám „rozprávať“ prostredníctvom udalostí – teda môže nás viesť tým, že sa postará o naše okolnosti. Dáva nám svedomie, aby sme vedeli odlíšiť správne od nesprávneho (1 Timoteovi 1:5; 1 Petrov 3:16). Boh nám neustále obnovuje myseľ, aby bola plná Jeho myšlienok (Rimanom 12:2). Dovoľuje, aby nás životné udalosti viedli, menili a podnecovali k duchovnému rastu (Jakubov 1:2-5; Hebrejom 12:5-11). Prvý Petrov list 1:6-7 nás napomína: „Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok, aby vám vaša vyskúšaná viera oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.“

Boh môže k ľuďom prehovoriť nahlas. Je však nepravdepodobné, že sa to odohráva tak často, ako niektorí ľudia tvrdia. Opäť, aj v Biblii je počuteľný Boží hlas skôr výnimkou, než niečím bežným. Ak niekto tvrdí, že Boh k nemu prehovoril, vždy treba jeho slová porovnať so slovami Biblie. Ak by Boh hovoril dnes, jeho slová by boli v úplnom súlade s tým, čo povedal v Biblii (2 Timoteovi 3:16-17). Boh si neprotirečí.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Hovorí k nám Boh aj dnes?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries