settings icon
share icon
Otázka

Čo je Božia vôľa?

Odpoveď


Ľudská vôľa je dosť priamočiara: keď chceme, aby sa niečo stalo, „urobíme“, aby sa to stalo; keď niečo urobíme, prejavíme v tejto veci svoju „vôľu“. Božia vôľa je zložitejšia. Teológovia vidia v Biblii tri rôzne aspekty Božej vôle: Jeho zvrchovaná (rozhodujúca) vôľa, Jeho zjavená (perceptívna) vôľa a Jeho dispozičná vôľa.

Božia zvrchovaná alebo rozhodujúca vôľa sa tiež označuje ako Jeho „skrytá“ vôľa. Je „zvrchovaná“ v tom, že ukazuje, že Boh je zvrchovaným vládcom vesmíru, ktorý ustanovuje všetko, čo sa stane. Je „rozhodujúca“, pretože zahŕňa Božie rozhodnutia. Je „skrytá“, pretože zvyčajne si neuvedomujeme tento aspekt Božej vôle, kým sa nestane to, čo určil. Neexistuje nič, čo by sa stalo a bolo mimo Božej zvrchovanej vôle. Napríklad, bola to Božia zvrchovaná vôľa, aby bol Jozef odvezený do Egypta, chradol vo faraónovom väzení, tlmočil kráľove sny a nakoniec zachránil svoj ľud pred hladomorom a bol ctený všetkými (Genesis 37–50). Jozef a jeho bratia spočiatku vôbec nevedeli o Božej vôli v týchto veciach, ale na každom kroku bol Boží plán jasnejší. Keď Efezanom 1:11 popisuje Boha ako toho, „ktorý koná všetko podľa rady svojej vôle“, hovorí to o Božej zvrchovanej, alebo rozhodnej vôli. Sám Boh vyjadruje skutočnosť svojej zvrchovanej vôle v Izaiášovi 46:10: „Môj zámer trvá, všetko čo chcem, urobím.“ Pretože Boh je zvrchovaný, Jeho vôľa nemôže byť nikdy zmarená.

Zvrchovaná alebo rozhodujúca Božia vôľa sa dá rozdeliť na Jeho účinnú vôľu a Jeho dopúšťajúcu vôľu. Boh priamo „nespôsobuje“, aby sa všetko stalo. Niektoré z Jeho rozhodnutí sú účinné (to znamená, že priamo prispievajú k naplneniu Božej túžby); ostatné z Jeho rozhodnutí sú dopúšťajúce (to znamená, že umožňujú nepriame splnenie Božej túžby). Pretože Boh je zvrchovaný, musí aspoň „dovoliť“ všetky udalosti. V rámci Božej zvrchovanej vôle sa rozhodol dovoliť, aby sa stalo veľa vecí, z ktorých nemá nijaké potešenie. Môžeme opäť spomenúť príklad Jozefa a jeho bratov, keď sa Boh rozhodol umožniť Jozefov únos a zotročenie. Božia dopúšťajúca vôľa umožnila hriechy Jozefových bratov, aby priniesol väčšie dobro (pozri Genezis 50:20). Pri každom Jozefovom súžení mal Boh moc zasiahnuť, ale „dopustil“ zlo a v tomto obmedzenom zmysle zvrchovane „chcel“, aby sa stalo.

Božia zjavená, alebo perceptívna vôľa pred nami nie je skrytá. Táto stránka Božej vôle zahŕňa aj to, čo sa Boh rozhodol zjaviť nám v Biblii - Jeho nariadenia sú v nej jasne uvedené. „Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom“ (Micheáš 6:8). Perceptívna Božia vôľa je to, čo Boh chce, aby sme robili (alebo nerobili). Napríklad vieme, že je Božou vôľou, aby sme hovorili pravdu v láske (Efezanom 4:15), činili pokánie a obracali sa k Bohu (Skutky 3:19). Zjavená Božia vôľa je, že nesmieme cudzoložiť (1. Korinťanom 6:18) alebo sa opíjať (Efezanom 5:18). Zjavená Božia vôľa „neskúseného robí múdrym.“ (Žalm 19:8).

Sme povinní poslúchať Božiu zjavenú alebo perceptívnu vôľu; máme však schopnosť neposlúchnuť. Božia zjavená vôľa pre Adama a Evu bola, aby sa plodili, množili, starali sa o záhradu, podmaňovali si zem a nejedli z určitého stromu (Genesis 1–2). Žiaľ, vzbúrili sa proti Božej zjavenej vôli (Genesis 3). Dôsledky, ktoré utrpeli, nám ukazujú, že svoj hriech nemohli ospravedlniť. Nemôžeme tvrdiť, že náš hriech iba napĺňa Božiu zvrchovanú vôľu, akoby nás to zbavovalo viny. Bolo Božou vôľou, aby Ježiš trpel a zomrel, ale tí, ktorí sú zodpovední za Jeho smrť, boli braní na zodpovednosť (Marek 14:21).

Božia dispozičná vôľa súvisí s Jeho „postojom“; je to to, čo sa mu páči, alebo nepáči. Napríklad Boh „chce, aby boli všetci ľudia spasení a aby spoznali pravdu“ (1. Timoteovi 2:4). Je to vyjadrenie Božieho postoja voči strateným - chce, aby boli spasení (ak by to tak nebolo, neposlal by Spasiteľa). Aj keď Božie srdce túži po tom, aby všetci boli spasení, nestane sa tak u všetkých. Takže existuje rozdiel medzi Božou dispozičnou vôľou a Jeho zvrchovanou vôľou.

Stručne povedané, Božia vôľa zahŕňa tri aspekty: 1) Božia zvrchovaná vôľa je zjavená v Jeho nemenných rozhodnutiach. Rozhodol, že bude svetlo, a bolo svetlo (Genesis 1:3) - príklad Jeho účinného nariadenia. Dovolil Satanovi trápiť Jóba (Jób 1:12) - príklad Jeho dopúšťajúceho rozhodnutia.

2) Zjavená Božia vôľa je obsiahnutá v Jeho nariadeniach, ktoré nám boli dané, aby sme mohli kráčať vo svätosti. Máme schopnosť (ale nie dobrú) tieto príkazy porušiť.

3) Božou dispozičnou vôľou je Jeho postoj. Boh na niektorých miestach hovorí o tom, čo mu neprináša potešenie: „nemám záľubu v smrti bezbožného“ (Ezechiel 33:11).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je Božia vôľa?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries