settings icon
share icon
Otázka

Trestá nás Boh, keď hrešíme?

Odpoveď


Aby sme mohli odpovedať na túto otázku, musíme najskôr rozlišovať medzi trestom a výchovou. Pre nás veriacich v Ježiša bol už každý náš hriech - minulosť, prítomnosť i budúcnosť - potrestaný na kríži. Ako kresťania nebudeme nikdy potrestaní za hriech. To sa stalo raz navždy. „ A tak teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi“ (Rimanom 8:1). Vďaka Kristovej obeti, keď na nás Boh hľadí, vidí Kristovu spravodlivosť. Náš hriech bol pribitý na kríž s Ježišom a nikdy zaň nebudeme potrestaní.

Hriech, ktorý zostáva v našom živote, si však niekedy vyžaduje Božie vychovávanie. Ak pokračujeme v hriešnom spôsobe života a nečiníme pokánie, Boh nás vychováva a trestá, aby nás odvrátil od hriechu. Keby to nerobil, nebol by milujúcim a znepokojeným Otcom. Rovnako ako my sami karháme a trestáme svoje deti pre ich blaho, tak aj náš nebeský Otec s láskou vychováva a kázni svoje deti. Hebrejom 12:7–13 nám hovorí: „Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne? Ak ste bez takej výchovy, akú podstupujú všetci, potom nie ste synovia, ale ako nemanželské deti. Veď aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Vari sa nepodriadime omnoho viac Otcovi duchov, aby sme mali život? Otcovia nás krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo dobré, no On nás vychováva pre naše dobro, aby sme mali účasť na jeho svätosti. Pravda, nijaká prísna výchova v tejto chvíli sa nezdá radostná, ale trpká; neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila.“

Výchova teda spočíva v tom, ako Boh s láskou vyvádza svoje deti od vzbury k poslušnosti. Výchovou sa naše oči jasnejšie otvárajú pre Božiu perspektívu v našich životoch. Ako uviedol kráľ Dávid v 32. žalme, vedie nás to k tomu, aby sme vyznali a oľutovali hriech, s ktorým sme dosiaľ nejednali. Takto je pre nás Božia výchova očisťujúca. Tiež vďaka nej rastieme. Čím viac vieme o Bohu, tým viac vieme o tom, čo chce, aby napĺňalo náš život. Jeho výchova nám dáva príležitosť učiť sa a premieňať na Kristov obraz (Rimanom 12: 1–2). Výchova je dobrá vec!

Musíme si uvedomiť, že kým sme ešte na tejto zemi, stále budeme zápasiť s hriechom (Rimanom 3:10, 23). Pre našu neposlušnosť však budeme zakúšať tak Božiu výchovu, ako i prirodzené následky, ktoré vyplývajú z hriechu. Ak veriaci človek niečo ukradne, Boh mu odpustí a očistí ho od hriechu krádeže a obnoví spoločenstvo medzi ním a zlodejom, ktorý činil pokánie. Spoločenské následky krádeže však môžu byť vážne a môžu viesť k pokutám, alebo dokonca uväzneniu. Sú to prirodzené následky hriechu a musíme ich znášať. Ale Boh aj cez tieto následky pracuje na tom, aby posilnil našu vieru a oslávil sa.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Trestá nás Boh, keď hrešíme?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries