settings icon
share icon
Otázka

Ako biblicky porozumieť Božiemu hnevu?

Odpoveď


Hnev je definovaný ako „emocionálna reakcia na zlo a nespravodlivosť“ často sa prekladá ako „rozhorčenie“, „zlosť“, „rozčúlenie až trápenie“, alebo „podráždenie “. Ľudia aj Boh vyjadrujú hnev. Existuje však obrovský rozdiel medzi Božím hnevom a ľudským hnevom. Boží hnev je svätý a vždy oprávnený, ľudský hnev nikdy nie je svätý a zriedka oprávnený.

V Starom zákone je Boží hnev odpoveďou na ľudský hriech a neposlušnosť. Modlárstvo bolo najčastejším dôvodom Božieho hnevu. Žalm 78:56–66 opisuje modlárstvo Izraela. Boží hnev neustále smeruje k tým, ktorí sa neriadia Jeho vôľou (5. Mojžišova 1:26–46; Jozua 7:1; Žalm 2:1–6). Starozákonní proroci často písali o dni, ktorý príde v budúcnosti, „dni hnevu“ (Sofoniáš 1,14-15). Boží hnev proti hriechu a neposlušnosti je úplne oprávnený, pretože jeho plán pre ľudstvo je svätý a dokonalý, rovnako ako je sám Boh svätý a dokonalý. Boh poskytol človeku cestu, ako získať Jeho priazeň - pokánie, ktoré odvracia Boží hnev od hriešnika. Odmietnuť tento dokonalý plán znamená odmietnuť Božiu lásku, milosrdenstvo, milosť a priazeň a vzbudiť Jeho spravodlivý hnev.

Nový zákon podporuje aj koncepciu Boha, ktorý sa hnevá, a ktorý súdi hriech. Príbeh boháča a Lazara hovorí o Božom súde a vážnych následkoch pre nekajúcneho hriešnika (Lukáš 16: 19–31). Ján 3:36 hovorí: „Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom.“ Na toho, kto verí v Syna, nepadne Boží hnev za jeho hriech, pretože Syn vzal Boží hnev na seba, keď zomrel miesto nás na kríži (Rimanom 5:6–11). Tí, ktorí neveria v Syna a ktorí ho neprijímajú ako Spasiteľa, budú súdení v deň hnevu (Rimanom 2: 5–6).

Naopak, pred ľudským hnevom sú varovania v liste Rimanom 12:19, Efezanom 4:26 a Kolosanom 3: 8-10. Jediný Boh sa môže pomstiť, pretože Jeho odplata je dokonalá a svätá, zatiaľ čo ľudský hnev je hriešny a otvára človeka démonickému vplyvu. Pre kresťana je hnev v rozpore s našou novou prirodzenosťou, ktorou je prirodzenosť samotného Krista (2. Korinťanom 5:17). Aby zažíval slobodu od nadvlády hnevu, potrebuje veriaci Ducha Svätého, aby posvätil a očistil jeho srdce. V liste Rimanom 8 je ukázané víťazstvo nad hriechom v živote toho, kto žije v Duchu (Rimanom 8: 5-8). Filipanom 4: 4–7 nám hovorí, že myseľ ovládaná Duchom je naplnená pokojom.

Boží hnev je hrôzostrašná a desivá vec. Iba tí, ktorí boli prikrytí Kristovou krvou, preliatou za nás na kríži, si môžu byť istí, že Boží hnev na nich nikdy nespočinie. „Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom.“(Rimanom 5: 9).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako biblicky porozumieť Božiemu hnevu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries