settings icon
share icon
Otázka

Kto je Boh? Čo je Boh? Ako môžeme spoznať Boha?

Odpoveď


Kto je Boh? - Fakt

Fakt Božej existencie je natoľko zjavný, a to tak prostredníctvom stvorenia, ako aj prostredníctvom svedomia človeka, že Biblia nazýva ateistu „bláznom“ (Žalm 14:1). Preto sa Biblia nikdy nepokúša dokázať existenciu Boha, skôr počíta s Jeho existenciou od samého začiatku (Genesis 1:1). Biblia odhaľuje podstatu, charakter a dielo Boha.

Kto je Boh? - Definícia

Správne premýšľanie o Bohu je nanajvýš dôležité, pretože falošná predstava o Bohu je modlárstvom. V Žalme 50:21 Boh napomína bezbožníka týmto obvinením: „myslíš si, že som ako ty.“ Pre začiatok je dobrou definíciou Boha „najvyššia bytosť; Stvoriteľ a Vládca všetkého, čo je; Ten “ktorý je” dokonalý v moci, dobrote a múdrosti. “

Kto je Boh? - Jeho prirodzenosť

Vieme, že určité veci sú pravdou o Bohu, z jedného dôvodu: vo svojom milosrdenstve sa postaral o to, aby nám zjavil niektoré zo svojich vlastností. Boh je duch svojou podstatou nehmotný (Ján 4:24). Boh je jeden, ale existuje ako tri Osoby - Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý (Matúš 3:16-17). Boh je nekonečný (1. Timoteovi 1:17), neporovnateľný (2. Samuelova 7:22) a nemenný (Malachiáš 3: 6). Boh je všade (Žalm 139: 7-12), všetko vie a má všetku moc a autoritu (Efezanom 1, Zjavenie 19: 6).

Kto je Boh? - Jeho postava

Tu je niekoľko Božích vlastností, ktoré sú zjavené v Biblii: Boh je spravodlivý (Skutky 17:31), milujúci (Efezanom 2: 4–5), pravdivý (Ján 14: 6) a svätý (1. Jána 1: 5). Boh preukazuje súcit (2. Korinťanom 1: 3), milosrdenstvo (Rimanom 9:15) a milosť (Rimanom 5:17). Boh súdi hriech (Žalm 5:5,6), ale ponúka aj odpustenie (Žalm 130: 4).

Kto je Boh? - Jeho práca

Lepšie pochopíme Boha z jeho skutkov, pretože to, čo Boh robí, vyplýva z toho, aký je. Tu je skrátený zoznam Božieho diela, minulého, súčasného i budúceho: Boh stvoril svet (Genesis 1:1; Izaiáš 42:5); aktívne podporuje svet (Kolosanom 1:17); vykonáva svoj večný plán (Efezanom 1:11), ktorý zahŕňa vykúpenie človeka z kliatby hriechu a smrti (Galaťanom 3:13-14); priťahuje ľudí ku Kristovi (Ján 6:44); vychováva svoje deti (Hebrejom 12: 6); a bude súdiť svet (Zjavenie 20: 11-15).

Kto je Boh? - Vzťah s Ním

V osobe Syna sa Boh vtelil (Ján 1:14). Syn Boží sa stal Synom človeka, a preto je „mostom“ medzi Bohom a človekom (Ján 14:6; 1. Timoteovi 2:5). Iba prostredníctvom Syna môžeme mať odpustené hriechy (Efezanom 1:7), zmierenie s Bohom (Ján 15:15; Rimanom 5:10) a večnú spásu (2. Timoteovi 2:10). V Ježišovi Kristovi „telesne prebýva celá plnosť božstva.“ (Kolosanom 2: 9). Aby sme teda skutočne vedeli, kto je Boh, všetko čo potrebujeme, je hľadieť na Ježiša.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto je Boh? Čo je Boh? Ako môžeme spoznať Boha?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries