settings icon
share icon
Otázka

Kde je Boh, keď trpíme?

Odpoveď


Biblia učí, že Boh kraľuje nad národmi zo svojho svätého trónu v nebi (Žalm 47:8; Izaiáš 6:1, 66:1; Hebrejom 4:16). Aj keď vieme, že Boh prebýva v nebi, učenie Písma taktiež objasňuje, že Boh je všadeprítomný (je prítomný všade súčasne). Božiu prítomnosť môžeme vidieť od začiatku Písma, keď sa vznášal Boží duch nad zemou, ešte keď bola zem pustá a prázdna (Genesis 1:2). Boh naplnil svet svojím stvorením a Jeho prítomnosť a sláva napĺňa celú zem (4. Mojžišova 14:21). V Písme je veľa príkladov ako sa Boh pohyboval a zjavoval na zemi a komunikoval s Jeho stvorením (Genesis 3:8; 5. Mojžišova 23:14; Exodus 3:2-4; 1. Kráľov 19:11–18; Lukáš 1:35; Skutky 16:7). Hebrejom 4:13 hovorí: „A nieto tvora, čo by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať“. Jeremiáš 23:24 hovorí: „Ak sa niekto akokoľvek skryje, či ho nevidím? — znie výrok Hospodina. Či ja nenapĺňam nebesá i zem? — znie výrok Hospodina.“ Žalm 139 je úžasnou štúdiou o Božej všadeprítomnosti.

Kde je Boh?

Ak veríte v Ježiša Krista, Boh je s vami, vedľa vás, nad vami a vo vašom vnútri. Božia prítomnosť a starostlivosť vás nikdy neopustia. Ak nie ste veriaci v Ježiša Krista, Boh je priamo pred vami, volá vás, priťahuje a ponúka vám lásku, milosrdenstvo a milosť, ktoré vám túži dať. Ak si nie ste istí svojím vzťahom s Bohom prostredníctvom Ježiša Krista, prečítajte si náš článok o tom, „ako si usporiadať vzťah s Bohom“. Možno lepšia otázka ako „Kde je Boh?“ je „Kde si vo vzťahu k Bohu?“

Kde je Boh, keď trpíme?

Zdá sa, že táto otázka je pre nás najaktuálnejšia, keď čelíme bolestivým skúškam a útokom pochybností. Aj Ježiš sa počas svojho ukrižovania pýtal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Matúš 27:46). Svedkom tej doby, ako aj tým, ktorí si príbeh prečítali prvý raz sa môže zdať, že Boh Ježiša opustil, takže aj nás možno opustí v našich najtemnejších chvíľach. Pri ďalšom pozorovaní udalostí, ktoré sa odohrali po ukrižovaní, sa však ukazuje skutočnosť, že nás nič nemôže odlúčiť od Božej lásky, ani smrť (Rim. 8:37-39). Po ukrižovaní bol Ježiš oslávený (1. Petra 1:21; Marek 16:6, 19; Rimanom 4:24-25). Už z tohto príkladu si môžeme byť istí, že aj keď uprostred našej bolesti nebudeme vnímať Božiu prítomnosť, stále sa môžeme spoliehať na jeho zasľúbenie: „Nezanechám ťa, ani ťa neopustím.“(Hebrejom 13:5). „Boh niekedy dovolí, aby sa dialo to, čo nenávidí, aby dosiahol to, čo miluje.“ (Joni Erickson Tada).

Spoliehame sa na to, že Boh neklame, nikdy sa nemení a Jeho Slovo platí naveky (4. Mojžišova 23:19; 1. Samuelova 15:29; Žalm 110:4; Malachiáš 3:6; Hebrejom 7:21; 13:8, Jakub 1:17; 1. Petra 1:25). Nestrácajme nádej, keď prechádzame súžením, pretože žijeme z viery v každé slovo, ktoré vychádza z Božích úst, a nie z videnia a z pocitov. Veríme Bohu, že „toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné; lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné.“ (2. Korinťanom 4:16–18)

Nesmerujeme teda pozornosť k tomu, čo je viditeľné, ale k tomu, čo je neviditeľné, pretože vieme a veríme, že to, čo je viditeľné, je dočasné, ale to, čo je neviditeľné, je večné (2. Korinťanom 4:16–18; 5:7). Dôverujeme tiež Božiemu slovu, ktoré hovorí, „že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.“(Rimanom 8:28). Aj keď nie vždy vidíme dobré konce, na ktorých Boh pracuje, môžeme si byť istí, že raz príde čas, keď to pochopíme a uvidíme jasnejšie.

Naše životy sú ako výšivka. Ak sa pozriete na jej zadnú stranu, uvidíte iba množstvo uzlov a nití trčiacich po celej ploche. Je to veľmi neatraktívne a zdá sa, že tento výtvor nemá zmysel, ani dobre nevyzerá. Keď však výšivku otočíte, uvidíte, ako tvorca šikovne vytvoril nádherný výtvor, podobný životu veriaceho človeka (Izaiáš 64: 8). Žijeme s obmedzeným porozumením vecí Božích, napriek tomu prichádza deň, keď budeme vedieť a rozumieť všetkému ( Jób 37:5; Izaiáš 40:28; Kazateľ 11:5; 1. Korinťanom 13:12; 1. Jána 3:2). Kde je Boh, keď trpíme? Posolstvo, ktoré treba mať na pamäti v ťažkých časoch je, že aj keď nevidíš Jeho ruku, dôveruj Jeho srdcu a môžeš si byť plne istý, že ťa neopustil. Vo chvíľach, keď sa zdá, že už nemáš vlastnú silu, práve vtedy môžeš úplne odpočívať v Jeho prítomnosti s vedomím, že Jeho moc sa dokonale prejavuje v našej slabosti (2. Korinťanom 12:9–10).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kde je Boh, keď trpíme?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries