settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená byť v Božej prítomnosti?

Odpoveď


Adam a Eva mali pred pádom dôverné spoločenstvo v Božej prítomnosti (1. Mojžišova 3:8). Odvtedy nám hriech bráni byť vo fyzickej prítomnosti Boha (2. Mojžišova 33:20). Teraz sú vo fyzickej prítomnosti Boha len svätí, bezhriešni anjeli (Lukáš 1:19). Kresťania však majú v sebe Božiu prítomnosť na základe prebývajúceho Ducha Svätého (Ján 14:16-17, 23; 15:4; 1. Korinťanom 2:10-16; Efezanom 1:13-14) a táto prebývajúca prítomnosť prichádza len prostredníctvom viery v Pána Ježiša Krista.

Skutočnosť tejto prítomnosti si uvedomujeme na základe našej poslušnosti jeho slovu. Sme „... vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla“ (1. Petrov 2:9). Všimnite si, že Peter hovorí, že sme „vyvolený rod... určený na [Božie] vlastníctvo „. Ak mu patríme, nebude medzi nami prítomný? Nikdy nestratíme realitu Božej prítomnosti, bez ohľadu na to, ako veľmi zlyhávame; nikdy nezhrešíme natoľko, aby sme stratili svoje spasenie; nikdy neklesneme tak hlboko, aby sme vyhnali Ducha Svätého. Môžeme si Boha rozhnevať kvôli svojmu hriechu, ale praví veriaci nikdy nestratia prítomnosť Ducha Svätého. Hoci nikdy nestratíme skutočnosť Božej prítomnosti, môžeme stratiť „pocit“ jeho prítomnosti.

Každé Božie dieťa z času na čas nevyhnutne prechádza týmto pocitom straty Božej prítomnosti, podobne ako domáci pán, ktorý opustil svoj dom a odišiel na nejaký čas na služobnú cestu. Nezanechal dom úplne prázdny, pretože keby tak urobil, vzal by si so sebou všetky svoje veci. Ale keďže v tom dome zanechal všetok svoj nábytok a veci, neznamená to, že sa tam ešte raz vráti? Každý veriaci vie, že sú obdobia duchovnej chudoby, keď sa Pán možno rozhodne vyskúšať našu vieru. Preháňa nás cez plamene utrpenia, aby sme boli o to čistejší (Jób 23:10; 1. Petrov 1:7)?

Praktickým výsledkom pobytu v Božej prítomnosti je radosť! Mnohí kresťania sa zdajú byť pochmúrni a skľúčení, pretože im chýba tento pocit Božej prítomnosti. Spoločenstvo je sladké pre tých, ktorí chodia s Pánom v poslušnosti a viere. Ale sladké spoločenstvo, ktoré pochádza z poslušnosti a dôvery v Pána, nie je prechodný pocit. Podporuje nás, najmä počas skúšok, pretože „... radosť Hospodina je vaším útočiskom“ (Nehemiáš 8:10). Jakub, Pánov brat, píše: „Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky“ (Jakubov 1:2), pretože skúšky plodia vieru a rozvíjajú vytrvalosť. Keď vytrváme v skúškach a dokážeme sebe i druhým, že naša viera je skutočná, náš pocit Božej prítomnosti sa zvyšuje, rovnako ako naša radosť.

Dávid hovorí o radosti, ktorú môžu poznať len spravodliví (Žalmy 16:11) - radosti, ktorá je len predobrazom oveľa väčšej a večnej radosti, keď uvidíme Pánovu tvár v budúcej sláve.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená byť v Božej prítomnosti?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries