Je zle pýtať sa Boha?Otázka: Je zle pýtať sa Boha?

Odpoveď:
Problém nie je, či sa pýtame Boha, ale akým spôsobom – a z akého dôvodu sa Ho pýtame. Pýtať sa Boha nie je samo o sebe zlé. Prorok Abakuk mal otázky na Boha týkajúce sa načasovania a Hospodinovho plánu. Abakuk, namiesto aby bol pokarhaný za svoje otázky, trpezlivo dostal odpoveď a prorok končí svoju knihu s piesňou chvály Hospodinovi. Mnohé otázky sú postavené Bohu v Žalmoch (Žalmy 10, 44, 74, 77). Toto sú výkriky prenasledovaných, ktorí zúfalo túžia po Božom zásahu a spasení. Hoci Boh nie vždy odpovedá na naše otázky tak, ako by sme my chceli, prichádzame k uzáveru z týchto oddielov, že úprimná otázka z čestného srdca je vítaná u Boha.

Neúprimné otázky alebo otázky z pokryteckého srdca sú iná vec. „Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú.“ (Židom 11:6). Potom, čo kráľ Saul neposlúchol Boha, jeho otázky zostali nezodpovedané (1. Samuelova 28:6). Je úplne iné pýtať sa, prečo Boh dopustil určitú udalosť, ako priamo spochybniť Božiu dobrotu. Mať pochybnosti je iné, ako spochybniť Božiu zvrchovanosť a napádať Jeho charakter. V krátkej a úprimnej otázke nie je hriech, ale v srdci plnom horkosti, nedôvery a vzdoru je. Boh nie je zastrašený otázkami. Boh nás pozýva, aby sme mali blízke spoločenstvo s Ním. Keď sa „pýtame Boha“, to by malo byť z pokorného ducha a otvorenej mysle. Môžeme sa pýtať Boha, ale nemali by sme očakávať odpoveď, ak nemáme skutočne záujem o Jeho odpoveď. Boh pozná naše srdce a vie, či Ho skutočne hľadáme, aby nás osvietil. Postoj nášho srdca je ten, ktorý určuje, či je správne alebo nesprávne pýtať sa Boha.Návrat na slovenskú domovskú stránkuJe zle pýtať sa Boha?