settings icon
share icon
Otázka

Prečo Boh prikázal vyhladenie / genocídu Kanaánčanov, vrátane žien a detí?

Odpoveď


V 1. Samuelovej knihe 15:2-3 Boh prikázal Šaulovi a Izraelitom: „Takto vraví Hospodin zástupov: ‚Beriem na zodpovednosť Amalékov za to, čo vykonali Izraelitom, keď sa im pri východe z Egypta postavili do cesty. Choď teda, napadni Amalékov a vykonaj na nich i na všetkom, čo majú, hubiacu kliatbu. Bez milosti pobi mužov i ženy, deti i dojčatá, dobytok i ovce, ťavy i osly!‘“ Boh prikázal podobné veci, keď Izraeliti vtrhli do zasľúbenej zeme (5. Mojžišova 2:34; 3:6; 20:16-18). Prečo by Boh nariadil Izraelitom vyhubiť celú skupinu ľudí vrátane žien a detí?

To je zložitá otázka. Úplne nerozumieme, prečo by Boh niečo také prikázal, ale dôverujeme Bohu, že je spravodlivý - a uvedomujeme si, že nie sme schopní úplne pochopiť zvrchovaného, nekonečného a večného Boha. Keď sa pozeráme na ťažké otázky, ako je táto, musíme pamätať na to, že Božie cesty sú vyššie ako naše cesty a jeho myšlienky sú vyššie ako naše myšlienky (Izaiáš 55:9; Rimanom 11:33-36). Musíme byť ochotní dôverovať Bohu a veriť v neho, aj keď jeho cestám nerozumieme.

Na rozdiel od nás Boh pozná budúcnosť. Boh vedel, aké budú následky, ak Izrael Amalékov úplne nevyhubí. Ak by Izrael nesplnil Božie príkazy, Amalékovia by sa v budúcnosti vrátili a trápili by Izraelitov. Šaul tvrdil, že zabil všetkých okrem kráľa Amalékov Agaga (1. Samuelova 15:20). Šaul očividne klamal - len o pár desaťročí neskôr bolo dosť Amalékov na to, aby Dávida a rodiny jeho mužov zajali (1 Samuelova 30:1-2). Keď Dávid a jeho muži zaútočili na Amalékov a zachránili ich rodiny, 400 Amalékov utieklo. Keby bol Šaul splnil, čo mu Boh prikázal, nikdy by sa to nebolo stalo. O niekoľko storočí neskôr sa Agagov potomok Haman pokúsil vyhubiť celý židovský národ (pozri knihu Ester). Šaulova neúplná poslušnosť teda takmer viedla k zničeniu Izraela. Boh vedel, že k tomu dôjde, a preto nariadil vyhladenie Amalékov vopred.

V súvislosti s Kanaánčanmi Boh prikázal: „V mestách týchto národov, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do dedičného vlastníctva, nenecháš nažive nič, čo dýcha. Chetitov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Perizzejcov, Chivvijov a Jebúsejov znič ničiacou kliatbou, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh, aby vás nenaučili konať podľa všetkých svojich ohavností, ktoré robia pre svoje božstvá. Prehrešili by ste sa proti Hospodinovi, svojmu Bohu“ (5.Mojžišova 20:16-18). Izraeliti zlyhali aj v tomto poslaní a stalo sa presne to, čo Boh povedal, že sa stane (Sudcov 2:1-3; 1. kniha Kráľov 11:5; 14:24; 2. kniha kráľov 16:3-4). Boh neprikázal vyhubiť tento ľud preto, aby bol krutý, ale aby zabránil ešte väčšiemu zlu v budúcnosti.

Pravdepodobne najťažšou časťou týchto Božích príkazov je to, že Boh nariadil usmrtiť aj deti a dojčatá. Prečo by Boh nariadil smrť nevinných detí? (1) Deti nie sú nevinné (Žalmy 51:5; 58:3). (2) Tieto deti by pravdepodobne vyrastali ako prívrženci zlých náboženstiev a praktík svojich rodičov. (3) Tým, že Boh ukončil ich životy ako detí, umožnil im vstup do neba. Pevne veríme, že všetky deti, ktoré zomrú, sú z Božej milosti a milosrdenstva prijaté do neba (2. Samuelova 12:22-23; Marek 10:14-15; Matúš 18:2-4).

Opäť platí, že táto odpoveď sa úplne nezaoberá všetkými otázkami. Mali by sme sa zamerať na dôveru v Boha, aj keď nerozumieme jeho cestám. Musíme tiež pamätať na to, že Boh sa na veci pozerá z večnej perspektívy a že jeho cesty sú vyššie ako naše cesty. Boh je spravodlivý, čestný, svätý, milujúci, milosrdný a láskavý. To, ako jeho vlastnosti spolu fungujú, môže byť pre nás tajomstvom - ale to neznamená, že nie je tým, za koho ho Biblia vyhlasuje.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo Boh prikázal vyhladenie / genocídu Kanaánčanov, vrátane žien a detí?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries