Či Boh stvoril zlo?



Otázka: Či Boh stvoril zlo?

Odpoveď:
Na prvý pohľad sa môže pozdávať, že ak Boh stvoril všetky veci, určite stvoil i zlo. Avšak, tu existuje jeden predpoklad, ktorý je treba vyjasniť. Zlo nie je „vec“ – ako kameň alebo elektrina. Nemôžete vlastniť nádobu so zlom! Presnejšie, zlo je niečo čo sa stane, ako činnosť. Zlo neexistuje samé od seba – ono je nedostatok niečoho iného. Napríklad, diera je skutočná, ale existuje iba v niečom inom. Dierou voláme nedostatok zeme – ale ona nemôže byť odvojená od zeme. Takže, Boh keď stváral, pravda je, že všetko bolo dobré. Jedna z dobrých vecí, ktoré Boh stvoril sú stvorenstvá, ktoré mali slobodnú vôľu vybrať si dobro. Aby oni mohli mať pravý výber, Boh musel dovoliť i niečo iné na výber okrem dobra. A tak Boh dovolil týmto slobodným anjelom a ľuďom, aby si vybrali dobro, alebo ne-dobro (zlo). Keď existuje zlý vzťah medzi dvoma dobrými vecmi, to nazývame zlom, ale to nie je „vec“ pre ktorú je potrebný Boh, aby ju stvoril.

Možno nám nasledovná ilustrácia pomôže. Ak sa mám opýtať jednu priemernú osobu „či existuje chlad?“ – jej odpoveď pravdepodobne bude áno. Avšak, to je nesprávne. Chlad neexistuje. Chlad je iba nedostatok tepla. Podobne, ani tma neexistuje. Tma je iba nedostatok svetla. Podobne, zlo je nedostatok dobra, alebo ešte lepšie, zlo je nedostatok Boha. Boh nemusel stvárať zlo, iba mal dovoliť nedostatok dobra.

Pozrime sa na príklad Jóba v kapitoli 1-2. Satan chcel zničiť Jóba, a Boh dovolil Satanovi, aby urobil čo chce s ním, iba ho zabiť nesmel. Boh všetko toto dovolil, aby dokázal Satanovi, ze Jób bol spravodlivý preto, že miloval Boha a nie preto, že ho Boh bohate požehnal. Boh je suverénny a koniec koncov, on má v moci všetko čo sa deje. Satan nemôže nič urobiť ak nemá Božie „povolenie“. Boh nestvoril zlo, ale dovolil zlo. Keby Boh nedovolil zlo, i ľudské pokolenie i anjeli by slúžili Bohu z povinnosti a nie preto, že si tak vybrali. On nechcel mať „roboty“, ktoré by jednoducho robili to, čo On chce, lebo sú tak „naprogramované“. Boh dovolil zlo, aby sme my mohli mať opravdovú slobodnú vôľu, aby sme si mohli vybrať či mu chceme slúžiť alebo nie.

Koniec-koncov, neexistuje jedna odpoveď na tieto otázky, ktorú by sme my mohli úplne pochopiť. My, ako ohraničené ľudksé bytosti, nikdy nemôžeme úplne pochopiť jedného nekonečného Boha (Rimanom 11:33-34). Niekedy si myslíme, že rozumieme prečo Boh niečo robí, aby sme neskôr pochopili, že sa to stalo z úplne iných dôvodov než sme si pôvodne mysleli. Boh sa na veci díva z večnej perspektívy. My sa na veci dívame z tuzemskej. Prečo Boh postavil Adama a Evu na zem vediac, že Adam a Eva zhrešia a tým prinesú zlo, smrť a utrpenie celému ľudskému pokoleniu? Prečo nás jednoducho nestvoril a nenechal v raji, kde by sme boli dokonalí a bez utrpenia? Najlepšia odpoveď ku ktorej môžem prísť je nasledovná: Boh nechcel pokolenie robotov, ktorí nemajú slobodnú vôľu. Boh musel dovoliť zlo, aby sme my mali pravý výber, či ho chceme oslavovať, alebo nie. Ak by sme nikdy nemuseli trpieť a dožiť zlo, či by sme opravdu vedeli aké je nebo úžasné? Boh nestvoril zlo, ale ho dovolil. Keby On nedovolil zlo, my by sme ho oslavovali z povinnosti a nie preto, že sme si tak slobodne zvolili.



Návrat na slovenskú domovskú stránku



Či Boh stvoril zlo?