Prečo je Boh žiarlivým Bohom?Otázka: Prečo je Boh žiarlivým Bohom?

Odpoveď:
Je dôležité pochopiť, ako sa slovo „žiarlivý“ používa. Jeho použitie v Exodus 20:5 pri popisovaní Boha je odlišné od toho, ktoré je používané pri popisovaní hriechu žiarlivosti (Galatským 5:20). Keď používame slovo „žiarlivý“, používame ho v tom význame, že závidíme niekomu, kto má niečo, čo my nemáme. Osoba môže byť žiarlivá alebo závidieť niekomu, kto má pekné auto alebo dom (majetok). Alebo osoba by mohla byť žiarlivá alebo závidieť niekomu, pretože nemá niektoré schopnosti alebo zručnosti, ktoré má iná osoba (napr. atletické schopnosti). Ďalším príkladom by mohlo byť, že jedna osoba môže byť žiarlivá alebo závidieť niekomu jeho alebo jej krásu.

V Exodus 20:5 sa nejedná o tom, že Boh je žiarlivý alebo závistlivý, pretože niekto má niečo, čo On chce alebo potrebuje. Exodus 20:4-5 hovorí: „Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh...“ Všimnite si, že Boh je žiarlivý, keď niekto dáva niekomu inému to, čo právom patrí Jemu.

V týchto veršoch Boh hovorí o ľuďoch, ktorí si vytvorili modly a klaňali sa a uctievali ich namiesto toho, aby uctievali Boha, ktorý je jediný, komu patrí sláva. Boh je vlastnícky, keď ide o uctievanie a službu, čo patrí iba Jemu. Je hriech (ako Boh poukazuje na to, v tomto prikázaní), uctievať alebo slúžiť čomukoľvek inému než Bohu. Je to hriech, keď si želáme, alebo sme závistliví, alebo sme na niekoho žiarliví, pretože má niečo, čo my nemáme. Ide o iné použitie slova „žiarlivý“, keď sa o Bohu hovorí, že žiarli. To, na čo On žiarli Mu patrí; uctievanie a služba patrí len Jemu a má byť dané iba Jemu.

Snáď nám praktický príklad pomôže pochopiť rozdiel. Ak manžel vidí iného muža ako flirtuje s jeho manželkou, on má právo byť žiarlivý, lebo len on má právo flirtovať so svojou manželkou. Tento druh žiarlivosti nie je hriech. Skôr je úplne vhodný. Žiarliť na niečo, čo Boh prehlasuje, že patrí tebe je dobré a vhodné. Žiarlivosť je hriech, keď je to túžba po niečom, čo vám nepatrí. Uctievanie, chvála, česť a klaňanie patrí jedine Bohu, lebo len On je naozaj toho hoden. Takže, Boh je právom žiarlivý, keď uctievanie, chvála, česť alebo klaňanie je vzdané modlám. To je presne tá žiarlivosť, ktorú apoštol Pavol opísal v 2. Korintským 11:2: „Ja som žiarlivý na vás Božou žiarlivosťou ...“Návrat na slovenskú domovskú stránkuPrečo je Boh žiarlivým Bohom?