settings icon
share icon
Otázka

Čo je to Božia milosť?

Odpoveď


Milosť je v Biblii stálym motívom, ktorý v Novom zákone vrcholí Ježišovým príchodom (Ján 1:17). Slovo, ktoré sa v Novom zákone prekladá ako „milosť“, pochádza z gréckeho slova charis, čo znamená „priazeň, požehnanie alebo láskavosť“. Každý z nás dokáže rozdávať milosť iným; keď sa však slovo milosť použije v súvislosti s Bohom, nadobúda silnejší význam. Milosť je, keď sa Boh rozhodne požehnať nás, a nie nás zatratiť, ako si to zaslúži náš hriech. Je to jeho láskavosť voči tým, ktorí si ju nezaslúžia.

V liste Efezanom 2:8 sa píše: „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar.“ Jediný spôsob, ako môže ktokoľvek z nás vstúpiť do vzťahu s Bohom, je Jeho milosť voči nám. Milosť sa začala v rajskej záhrade, keď Boh zabil zviera, aby zakryl hriech Adama a Evy (1. Mojžišova 3:21). Hneď vtedy mohol zabiť prvých ľudí za ich neposlušnosť. Ale namiesto toho, aby ich zničil, rozhodol sa vytvoriť im cestu, aby boli s ním v poriadku. Tento vzor milosti pokračoval počas celého Starého zákona, keď Boh ustanovil krvavé obety ako prostriedok na odčinenie hriešnych ľudí. Nebola to fyzická krv týchto obetí ako taká, ktorá očistila hriešnikov; bola to Božia milosť, ktorá odpustila tým, ktorí v neho dôverovali (Hebrejom 10:4; 1. Mojžišova 15:6). Hriešni ľudia prejavovali svoju vieru tým, že prinášali obety, ktoré Boh vyžadoval.

Apoštol Pavol začínal mnohé svoje listy vetou: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista“ (Rimanom 1:7; Efezanom 1:1; 1. Korinťanom 1:3). Boh je pôvodcom milosti a od neho pramenia všetky ostatné milosti.

Boh prejavuje milosť aj milosrdenstvo, ale nie je to to isté. Milosť zadržiava trest, ktorý si zaslúžime; milosť dáva požehnanie, ktoré si nezaslúžime. V milosti sa Boh rozhodol zrušiť náš dlh za hriech tým, že namiesto nás obetoval svojho dokonalého Syna (Títovi 3:5; 2. Korinťanom 5:21). Ale ide ešte ďalej ako dávať milosrdenstvo a udeľuje milosť aj svojim nepriateľom (Rimanom 5:10). Ponúka nám odpustenie (Hebrejom 8:12; Efezanom 1:7), zmierenie (Kolosanom 1:19-20), život v hojnosti (Ján 10:10), večný poklad (Lukáš 12:33), svojho Ducha Svätého (Lukáš 11:13) a miesto v nebi, ktoré raz bude s ním (Ján 3:16-18), keď prijmeme jeho ponuku a vložíme svoju vieru v jeho obeť.

Milosť je to, že Boh dáva najväčší poklad tým, ktorí si ho najmenej zaslúžia - čo je každý z nás.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to Božia milosť?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries