settings icon
share icon
Otázka

Pokúša nás Boh na hriech?

Odpoveď


V Genesis 22:1 je použité hebrejské slovo nacah, čo znamená „testovať, vyskúšať, dokazovať, uvádzať do pokušenia, podrobovať skúške“. Pretože má toto slovo toľko synoným, musíme sa pozerať na kontext a porovnávať ho s ostatnými pasážami. Pri čítaní popisu situácie si všimneme, že Boh nemal v úmysle, aby Abram obetoval Izáka. Abram to však nevedel a bol ochotný splniť Boží príkaz s vedomím, že Boh môže vzkriesiť Izáka z mŕtvych (Hebrejom 11:17-19). Táto pasáž v Hebrejčine sa vhodnejšie prekladá ako: „Abram bol‚ vyskúšaný“ namiesto „pokúšaný“. Záver teda je, že v Genesis 22:1 je hebrejské slovo nacah použité v zmysle preskúšania, alebo zistenia hodnoty.

Jakub 1:13 uvádza dôležitú pravdu: nikto nemá právo povedať, že je pokúšaný „od Boha“. Slovo „od“ je pre naše pochopenie nevyhnutné, pretože naznačuje pôvod niečoho. Pokušenia k hriechu nepochádzajú od Boha. Jakub uzatvára: „Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.“

Ďalšie dôležité slovo a nachádza v Jakubovi 1: 2-3 „Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti.“ Grécke slovo preložené ako „skúšky“ označuje ťažkosti, alebo niečo, čo narúša v živote niekoho pokoj, pohodlie, radosť a šťastie. Slovesná podoba tohto slova znamená „podrobiť niekoho, alebo niečo testu, skúške“ s cieľom zistiť povahu, alebo kvalitu tejto osoby. Boh prináša také skúšky, aby dokázal - a zvýšil - silu a kvalitu viery človeka a demonštroval jej platnosť (v. 2-12). Podľa Jakuba teda, keď čelíme skúškam, Božím účelom je dokázať našu vieru a upevniť charakter. To je dobrý a ušľachtilý motív.

Existujú pokušenia, ktorých zámerom je, aby sme zlyhali? Áno, ale nepochádzajú od Boha - pochádzajú od Satana (Matúš 4:1), jeho zlých anjelov (Efezanom 6:12), alebo od nás samých (Rimanom 13:14; Galaťanom 5:13). Boh umožňuje, aby sme ich zažili, a je to dovolené pre náš prospech. Boh povedal Abramovi, aby obetoval Izáka - zámerom skúšky nebolo prinútiť Abrama k hriechu, ale aby bola preskúšaná a dokázaná jeho viera.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Pokúša nás Boh na hriech?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries