settings icon
share icon
Otázka

Je zlé byť frustrovaný voči Bohu?

Odpoveď


Frustrácia je ten pocit netrpezlivosti a úzkosti, ktorý máme, keď si myslíme, že naše potreby nie sú naplnené, alebo keď riešime zdanlivo neprekonateľné problémy. Niekedy je Boh stredobodom našej netrpezlivosti a nespokojnosti - stávame sa z neho frustrovaní. Frustrácia z Boha, jeho ciest a jeho konania s nami, môže byť pre kresťanov kameňom úrazu. Boh by si s týmto problémom ľahko poradil - prečo to však nerobí? Boh vie, že mám potrebu - kde je? Je len málo kresťanov, ktorí neboli niekedy v živote z toho či onoho dôvodu frustrovaní na Pána.

Marta je toho príkladom (Lukáš 10:38-42). Ježiš bol na návšteve v jej dome a Marta chcela Ježiša pohostiť dobrým jedlom. Písmo hovorí, že „bola veľmi zaneprázdnená s obsluhou“. Medzitým Martina sestra Mária „si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slová“. Marta vo svojej zaneprázdnenosti cítila, že si zaslúži pomoc v kuchyni, a jej frustrácia vyvrela. „Zrazu zastala a povedala: ,Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla!‘“ Všimnite si, že Marta bola frustrovaná jednak z Márie, že nepomáha, a jednak z Pána, že dovolil Márii, aby bola „lenivá“. Ježiš svoju priateľku upokojil: „Pán jej však povedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci.“ Potom využil príležitosť, aby jej dal lekciu o tom, ako byť pokojná a poznať Boha (porov. Žalmy 46:10) - lekciu, na ktorú zabúdame, keď sme frustrovaní.

Ďalším známym príbehom je ten o Jonášovi. Aj on vedel, čo je to byť frustrovaný z Pána. Jonáš počul od Boha, ale nepáčilo sa mu, čo počul (Jonáš 1:1-3a). Po tom, čo Jonáš neochotne ohlásil Božie posolstvo Ninivčanom, bol presvedčený, že ho nebudú počúvať a že bude mať radosť z toho, že ich pomstychtivý Boh vyvraždí. Na Jonášovo rozčarovanie Ninivčania reagovali pokáním a pokorou voči Bohu (Jonáš 3:5-10). Jonáš bol frustrovaný. Jeho zmysel pre spravodlivosť bol v rozpore s Božím milosrdenstvom. Aby toho nebolo málo, listnatú rastlinu, pod ktorou Jonáš nachádzal tieň, Boh uschol a Jonáš zostal vystavený páľave slnka (Jonáš 4:7). Jonášova frustrácia narástla až do takej miery, že chcel zomrieť (Jonáš 4:9). Boh musel svojmu nahnevanému prorokovi pripomenúť, že jeho pohľad na vec bol nesprávny: Jonášovi záležalo viac na necitlivej rastline ako na veľkom meste plnom ľudí. Frustrácia môže zakaliť náš pohľad a udusiť náš súcit.

Je zlé byť frustrovaný na Boha? Áno, je. Frustrácia je produktom našej hriešnej ľudskej prirodzenosti. Frustrácia z Boha môže byť dôkazom nedostatku dôvery v neho alebo nepochopenia toho, kto je. Ak je Boh dokonalý - a Biblia hovorí, že je (Žalmy 18:30) - potom má dokonalé zámery, dokonalé načasovanie, dokonalé metódy a dokonalé výsledky. Keď zameriame svoju myseľ na Pána a budeme mu dôverovať, spoznáme pokoj, a nie sklamanie (Izaiáš 26:3).

Naša frustrácia z Boha môže byť vedľajším produktom našej vlastnej tvrdohlavosti. Keď sú naše ambície v rozpore s Božími zámermi, budeme prirodzene frustrovaní. Nikdy sa neodporúča bojovať proti Bohu. Saul z Tarzu sa túto lekciu naučil na vlastnej koži a Ježiš mu musel pripomenúť: „Ťažko sa budeš vzpierať proti ostňu“ (Skutky 26:14). Jednoduchá modlitba pokornej podriadenosti prináša oveľa väčšiu útechu ako tvrdohlavé trvanie na svojich plánoch.

Boh hovorí pozemským otcom: „Nedráždite svoje deti“ (Kolosanom 3:21). Boh si určite neželá dráždiť svoje vlastné deti. Keď sa cítime frustrovaní Bohom, je to spôsobené nedostatkom pochopenia z našej strany, nie nejakým nedostatkom z Božej strany. Najlepší spôsob, ako sa vyrovnať s frustráciou z Boha, je podriadiť sa jeho vôli, prijať jeho načasovanie a dôverovať jeho dobrote. „Naňho zložte všetky svoje starosti, [a svoju netrpezlivosť a frustráciu], lebo on sa o vás stará“ (1. Petrov 5:7).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je zlé byť frustrovaný voči Bohu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries