settings icon
share icon
Otázka

Existuje Boh? Sú dôkazy o tom, že existuje Boh?

Odpoveď


Existuje Boh? Je zaujímavé, koľko pozornosti sa tejto otázke venuje. Posledné prieskumy ukazujú, že viac ako 90% ľudí na svete verí v existenciu Boha alebo nejakej vyššej moci. Situácia je však taká, že tí, čo v Božiu existenciu veria, sú zároveň zodpovední aj za jej dokázanie. Ja si osobne myslím, že by to malo byť práve naopak.

Akokoľvek to už je, existencia Boha nemôže byť dokázaná ani vyvrátená. Biblia dokonca hovorí, že musíme fakt, že Boh existuje prijať vierou: „Bez viery však nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, čo pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odmeňuje tých, ktorí ho hľadajú” (Židom 11:6). Ak by Boh chcel, jednoducho by sa ukázal a celému svetu by dokázal, že existuje. Ak by to však urobil, žiadna viera by už nebola potrebná. „A Ježiš mu riekol: ‚Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili‘” (Ján 20:29).

To však neznamená, že niet žiadnych dôkazov o Božej existencii. Biblia hovorí: „Nebesia rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Deň dňu oddáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Niet reči, nieto slov, nepočuť ich hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta” (Žalm 19:1-4). Pohľad na hviezdy, pochopenie nekonečnosti vesmíru, pozorovanie divov prírody, nádhera zapadajúceho slnka – všetky tieto veci poukazujú na Boha Stvoriteľa. Ak nestačia, dôkaz existuje ešte aj v našom srdci. Kazateľ 3:11 nám hovorí, „…On vložil večnosť do srdca človeka…” Hlboko vo vnútri našej bytosti sa nachádza niečo, čo cíti, že existuje ešte niečo nad tento život a niekto, kto presahuje tento svet. Intelektuálne môžeme toto poznanie popierať, ale Božia prítomnosť v nás je stála tak isto, ako aj jej prejavy skrze nás. Napriek tomu všetkému nás Biblia varuje, že niektorí ľudia budú Božiu existenciu vždy popierať: “Blázon hovorí vo svojom srdci: ‘Niet Boha.’” (Žalm 14:1). Keďže viac ako 98% ľudí v celej histórii, vo všetkých kultúrach, vo všetkých civilizáciách či na všetkých kontinentoch verili v existenciu nejakého boha – musí byť niečo alebo niekto, kto túto vieru inšpiruje.

Okrem biblických argumentov v prospech Božej existencie existujú aj argumenty logické. Po prvé, ontologický argument. Najznámejší ontologický argument dokazuje Božiu existenciu pomocou konceptu Boha. Začína definíciou Boha ako „toho, od ktorého nemožno myslieť nič väčšie.” Ďalej argumentuje, že byť je viac ako nebyť, a teda aj najvyššia mysliteľná bytosť musí existovať. Ak by Boh neexistoval, nebol by najväčšou mysliteľnou bytosťou – ale to by protirečilo samotnej definícii Boha. Po druhé, teleologický argument. Teleologický argument hovorí, že keďže je celý vesmír riadený úžasným systémom, musí existovať aj jeho pôvodca. Napríklad, ak by zem bola čo len o pár kilometrov bližšie alebo ďalej od Slnka, život v takej podobe, v akej existuje na zemi, by nebol možný. Ak by pomer prvkov v našej atmosfére bol čo i len o pár percent odlišný, všetky živé bytosti na zemi by zahynuli. Pravdepodobnosť náhodného vzniku jedinej bielkovinovej molekuly je 1 k 10243 (to je 10 s 243 nulami). A len jediná bunka pozostáva z miliónov bielkovinových molekúl.

Tretím logickým argumentom pre Božiu existenciu je kozmologický argument. Každý jav musí mať príčinu. Celý vesmír a všetko v ňom je dôsledkom. Musí byť niečo, čo spôsobilo, že všetko vzniklo. V konečnom dôsledku musí existovať nejaká prvotná “príčina”, ktorá spôsobila, že vzniklo všetko ostatné. Touto prvotnou príčinou je Boh. Štvrtý argument je známy ako morálny argument. Všetky kultúry v dejinách ľudstva mali určité zákony. Každý človek má zmysel pre rozoznávanie dobra a zla. Vražda, klamstvo, krádež a nevera sú takmer univerzálne odsudzované. Odkiaľ pochádza tento zmysel pre správne a nesprávne, ak nie od Svätého Boha?

Napriek tomuto všetkému nám Biblia hovorí, že ľudia odmietnu jasné a nepopierateľné poznanie Boha a namiesto toho uveria klamstvu. Rímskym 1:25 hovorí: „Všetci tí, čo pravdu Božiu zamenili za lož, uctievali stvorené veci a im slúžili miesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky. Amen.” Biblia tiež hovorí, že ak sa jedná o nevieru v Boha, ľudia nemajú výhovorku: „Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť – to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, aby nemali výhovorky” (Rímskym 1:20).

Ľudia hovoria, že v Boha neveria, lebo nie je „vedecky” dokázaný. Skutočným dôvodom však je, že keby pripustili, že Boh existuje, museli by tiež uznať svoju zodpovednosť pred Bohom a potrebu Božieho odpustenia (Rímskym 3:23; 6:23). Ak Boh existuje, potom sme pred Ním zodpovední za naše skutky. Ak Boh neexistuje, môžeme si robiť, čo chceme bez toho, aby sme sa starali o nejaký Boží súd. Verím, že z tohto dôvodu toľkí lipnú na evolučnej teórii – akejsi alternatíve k viere v Boha Stvoriteľa. Boh existuje a koniec koncov to každý tuší. Už len fakt, že niektorí ľudia sa s toľkou agresiou pokúšajú vyvrátiť Jeho existenciu je argumentom v prospech toho, že existuje.

Dovoľte ešte jeden posledný argument v prospech Božej existencie. Ako viem, že Boh existuje? Viem, že Boh existuje, lebo s Ním hovorím každý deň. Jeho reč ku mne nie je počuteľná, ale cítim Jeho prítomnosť, Jeho vedenie, poznám Jeho lásku, túžim po jeho milosti. V mojom živote sa udiali veci, pre ktoré niet iné vysvetlenie, jedine, že ich učinil Boh. Boh ma zázračne zachránil a zmenil môj život tak, že nemôžem inak, len uznať jeho existenciu a chváliť Ho za Jeho prítomnosť. Žiaden z týchto dôvodov sám o sebe nemôže skutočne presvedčiť nikoho, kto odmieta uznať to, čo je také zjavné. Božiu existenciu tak či tak prijímame vierou (Židom 11:6). Viera v Boha nie je slepým krokom do tmy, je to bezpečné vkročenie do jasne osvetlenej miestnosti, kde sa nachádza ďalších 90% ľudí.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Existuje Boh? Sú dôkazy o tom, že existuje Boh?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries