Existuje Boh? Sú dôkazy o tom, že existuje Boh?Otázka: Existuje Boh? Sú dôkazy o tom, že existuje Boh?

Odpoveď:
Existuje Boh? Je zaujímavé koľko pozornosti sa venuje tejto otázke. Posledné prieskumy ukazujú, že viac ako 90% ľudí na svete verí v existenciu Boha alebo nejakej vyššej moci. Ale akosi situácia je taka, že tí, čo veria, že Boh existuje sú zodpovední za dôkazy o tom, že Boh naozaj existuje. Ja osobne si myslím, že by to malo byť naopak.

Akokoľvke, existencia Boha nemôže byť dokázaná ani vyvrátená. Biblia dokonca hovorí, že musíme vierou prijať fakt, že Boh existuje: “Bez viery však nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, čo pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí hľadajúcim Ho” (Židom 11:6). Ak by Boh chcel, jednoducho by sa ukázal a celému svetu by dokázal, že existuje. Ale ak by to urobil, už by nebola potrebná žiadna viera. "A Ježiš mu riekol: 'Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili'” (Ján 20:29).

To však neznamená, že niet žiadnych dôkazov o Božej existencii. Biblia hovorí: “Nebesia rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Deň dňu oddáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Niet reči, nieto slov, nepočuť ich hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta” (Žalm 19:1-4). Pohľad na hviezdy, pochopenie nekonečnosti vesmíru, pozorovanie divov prírody, nádhera zapadajúceho slnka – všetky tieto veci ukazujú na Boha Stvoriteľa. Ak tieto nestačia, dôkaz existuje ešte aj v našom srdci. Kazateľ 3:11 nám hovorí, “…On vložil večnosť do srdca človeka…” Je niečo niekde hlboko vnútri našej bytosti, čo cíti, že je ešte niečo viac ako tento život a niekto, kto presahuje tento svet. Intelektuálne môžeme popierať toto poznanie, ale Božia prítomnosť v nás a cez nás neprestáva. Napriek všetkému tomuto nás Biblia varuje, že niektorí budú navždy popierať Božiu existenciu, “Blázon hovorí vo svojom srdci: ‘Niet Boha.’” (Žalm 14:1). Keďže viac ako 98% ľudí v celej histórii, vo všetkých kultúrach, vo všetkých civilizáciach, na všetkých kontinentoch verili v existenciu nejakého Boha – musí byť niečo alebo niekto, kto inšpiruje túto vieru.

Okrem biblických argumentov v prospech Božej existencie, sú aj logické argumenty. Po prvé, ontologický dôvod. Najznámejší ontologický dôvod dokazuje Božiu existenciu pomocou konceptu Boha. Začína definíciou Boha ako “toho, od ktorého nič väčšie nemožno myslieť.” Ďalej argumentuje, že byť je viac ako nebyť, a teda aj najvyššia mysliteľná bytosť musí existovať. Ak by Boh neexistoval, nebol by najväčšou mysliteľnou bytosťou – ale to by protirečilo samej definícii Boha. Po druhé, teleologický dôvod. Teleologický dôvod hovorí, že keďže celý vesmír je riadený úžasným systémom, musí existovať aj pôvodca tohto systému. Napríklad, ak by zem bola čo len o pár míľ bližšie alebo ďalej od slnka, život v takej podobe ako existuje na zemi by nebol možný. Ak by pomer prvkov v našej atmosphere bol čo len o pár percent odlišný, všetky živé bytosti na zemi by zahynuli. Pravdepodobnosť náhodného vzniku jedinej bielkovinovej molekuly je 1 k 10243 (to je 10 s 243 nulami). A jediná bunka pozostáva z miliónov bielkovinových molekúl.

Tretím logickým dôvodom Božej existencie je kozmologický dôvod. Každý dôsledok musí mať príčinu. Celý vesmír a všetko v ňom je dôsledkom. Musí byť niečo, čo spôsobilo, že všetko vzniklo. V konečnom dôsledku musí byť nejaká prvotná “príčina”, ktorá spôsobila, že všetko ostatné vzniklo. Táto prvotná príčina je Boh. Štvrtý dôvod je známy ako morálny dôvod. Všetky kultúry v dejinách mali určité zákony. Každý má zmysel pre rozoznávanie dobra a zla. Vražda, klamstvo, krádež a nevera sú takmer univerzálne odsudzované. Odkiaľ pochádza tento zmysel správneho a nesprávneho ak nie od Svätého Boha?

Napriek všetkému tomuto nám Biblia hovorí, že ľudia odmietnu jasné a nepopierateľné poznanie Boha a namiesto toho uveria klamstvu. Rímskym 1:25 hovorí: “Všetci tí, čo pravdu Božiu zamenilil za lož, uctievali stvorené veci a im slúžili miesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky. Amen.” Biblia tiež hovorí, že ľudia nemajú výhovorku prečo neveria v Boha: “Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť – to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, aby nemali výhovorky” (Rímskym 1:20).

Ľudia hovoria, že neveria v Boha, lebo to nie je “vedecky” dokázané. Skutočným dôvodom je, že keby pripustili, že Boh je, museli by tiež uznať svoju zodpovednosť pred Bohom a potrebu Božieho odpustenia (Rímskym 3:23; 6:23). Ak Boh existuje, potom sme pred Ním zodpovední za naše skutky. Ak Boh neexistuje, potom si môžeme robiť čo chceme bez toho, aby sme sa starali, že bude Boží súd. Verím, že z tohto dôvodu toľkí lipnú na evolučnej teórii – ako alternative k viere v Boha Stvoriteľa. Boh existuje a nakoniec každý tuší, že On existuje. Už len fakt, že niektorí sa s toľkou agresiou pokúšajú vyvrátiť Jeho existenciu je argumentom v prospech toho, že je.

Dovoľte ešte jeden posledný argument v prospech Božej existencie. Ako viem, že Boh existuje? Viem, že Boh existuje, lebo s Ním hovorím každý deň. Jeho reč ku mne nie je počuteľná, ale cítim Jeho prítomnosť, Jeho vedenie, poznám Jeho lásku, túžim po jeho milosti. V mojom živote sa udiali veci, pre ktoré niet iné vysvetlenie, jedine, že Boh ich učinil. Boh ma zázračne zachránil a zmenil môj život tak, že nemôžem inak, len uznať a chváliť Ho za Jeho prítomnosť. Žiadny z týchto dôvodov sám osebe nemôže presvedčiť nikoho, kto odmieta uznať to, čo je take zjavné. Nakoniec, Božiu existenciu prijímame vierou (Židom 11:6). Viera v Boha nie je slepým krokom do tmy, je to bezpečné vkročenie do jasne osvetlenej miestnosti, kde sa nachádza ďalších 90% ľudí.Návrat na slovenskú domovskú stránkuExistuje Boh? Sú dôkazy o tom, že existuje Boh?