settings icon
share icon
Otázka

Ako mám chápať pojem Boha Otca?

Odpoveď


„Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal jeho.“ (1. Jánov 3:1, Ekumenický preklad). Táto časť začína nariadením: „pozri“. Ján chce, aby sme pozorovali manifestáciu Otcovej lásky. Predmet Božej lásky predstavil v predošlej kapitole (1. Jánov 2:5, 15), kde ju stručne rozoberá, a potom ju úplne vysvetľuje vo štvrtej kapitole. Jánov zámer je opísať druh lásky, ktorý dáva Otec svojim deťom, „aká veľká láska“. Grécke slovo, ktoré je preložené ako „aká veľká“, nájdeme v Novej zmluve len 6 krát a vždy vyjadruje údiv a obdiv.

Tu je zaujímavé poznamenať, že Ján tu nehovorí „Otec nás miluje“. Ak by to tak urobil, opisoval by okolnosti. Namiesto toho nám hovorí, že Otec nám daroval Jeho lásku, a toto vykresľuje čin a rozsah Božej lásky. Je tiež zaujímavé poznamenať, že Ján si vybral slovo „Otec“ zámerne. Toto vyjadruje vzťah otca a dieťaťa. Boh sa ale nestal Otcom, keď si nás adoptoval ako deti. Božie otcovstvo je večné. On je večným Otcom Ježiša Krista a skrze Ježiša je našim Otcom. Skrze Ježiša dostávame Otcovu lásku a sme nazvaní „deťmi Božími“.

Aká česť, že Boh nás nazýva Jeho deťmi a dáva nám uistenie, že ako deti sme dedičmi a spoludedičmi Ježiša Krista (Rimanom 8:17). V evanjeliu, nám tiež Ján hovorí, že Boh dáva právo stať sa deťmi Božími, tým čo prijali Ježiša ako Pána a Spasiteľa (Ján 1:12). Boh rozprestiera Jeho lásku k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi a cez Neho všetkým Jeho adoptovaným deťom.

Keď nám Ján hovorí: „a nimi sme“, prehlasuje naše skutočné postavenie. Práve teraz, v tomto momente, sme Jeho deti. Inými slovami, toto nie je zasľúbenie, ktoré Boh naplní v budúcnosti. Pravda je, že už teraz sme Božie deti. Užívame si všetky práva a privilégiá, ktoré adopcia so sebou prináša, pretože sme spoznali Boha ako nášho Otca. Ako Jeho deti, zakúšame Jeho lásku. Ako Jeho deti Ho uznávame ako nášho Otca, pretože naše poznanie Boha je založené na skúsenostiach. Vkladáme našu dôveru a vieru do Neho, ktorý nás miluje, stará sa o nás a chráni nás, tak ako by to mal robiť aj náš pozemský otec. A tiež tak, ako by to mal robiť aj pozemský otec, Boh trestá svoje deti, keď neposlúchajú a ignorujú Jeho nariadenia. Toto robí pre náš úžitok, „aby sme mali účasť na jeho svätosti“ (Hebrejom 12:10).

V Písmo opisuje veľa spôsobmi tých, ktorí milujú Boha a poslúchajú Ho. Sme dedičmi Boha a spoludediči Kristovi (Rimanom 8:17), sväté kňažstvo (1. Petra 2:5), nové stvorenie (2. Korinťanom 5:17) a účastníci Božej prirodzenosti (2. Petra 1:4). Ale dôležitejšie ako všetko spomenuté, podstatnejšie ako nejaký titul alebo postavenie, je fakt, že sme Božie deti a On je náš nebeský Otec.

English



Návrat na slovenskú Domovská stránka

Ako mám chápať pojem Boha Otca?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries