settings icon
share icon
Otázka

Prečo Boh požaduje, hľadá alebo žiada, aby sme ho uctievali?

Odpoveď


Uctievať znamená „vzdávať česť, hold, úctu, rešpekt, obdiv, chválu alebo slávu nadradenej bytosti“. Boh vyžaduje uctievanie, pretože On a jedine On je toho hoden. On je jediná bytosť, ktorá si skutočne zaslúži uctievanie. Žiada, aby sme uznali jeho veľkosť, moc a slávu. V Zjavení 4:11 sa píše: „Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si stvoril všetky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené.“ Boh nás stvoril a nenechá si nás privlastniť. Izraelitom prikázal: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia“ (2. Mojžišova 20:3-5). Musíme pochopiť, že Božia žiarlivosť nie je hriešna závisť, ktorú prežívame my a ktorá sa rodí z pýchy. Je to svätá a spravodlivá žiarlivosť, ktorá nemôže dovoliť, aby sa sláva, ktorá prináleží iba jemu, dostala inému.

Boh očakáva, že ho budeme uctievať ako výraz úcty a vďaky jemu. Boh však tiež očakáva, že mu budeme poslušní. Chce, aby sme ho nielen milovali; chce, aby sme sa k sebe správali spravodlivo, aby sme prejavovali lásku a súcit s druhými. Týmto spôsobom mu prinášame samých seba ako živú obetu, svätú a jemu milú. To oslavuje Boha a je to naša „rozumná služba“ (Rimanom 12:1). Keď uctievame s poslušným srdcom a otvoreným a kajúcim duchom, Boh je oslávený, kresťania sú očistení, cirkev je budovaná a stratení sú evanjelizovaní. To všetko sú prvky pravého uctievania.

Boh si tiež želá, aby sme ho uctievali, pretože uctievanie je prirodzenou a zamýšľanou reakciou na to, že nás skrze Ježiša Krista zachránil. List Filipanom 3:3 opisuje pravú cirkev, telo veriacich v Ježiša Krista, ktorého večným osudom je nebo. „Veď my sme skutočne obrezaní, my, ktorí v Božom Duchu slúžime Bohu, chválime sa v Kristovi Ježišovi a nespoliehame sa na telo, hoci ja by som sa mohol spoliehať aj na telo.“ Inými slovami, cirkev je jedinečným spôsobom identifikovaná ako Boží ľud, ale nie prostredníctvom fyzickej obriezky. Cirkev tvoria tí, ktorí uctievajú Boha v duchu, radujú sa v Kristovi a nedôverujú sami sebe, aby boli spasení. Tí, ktorí neuctievajú pravého a živého Boha, nie sú jeho a ich večným osudom je peklo. Ale praví ctitelia sa identifikujú podľa toho, že uctievajú Boha, a ich večný domov je u Boha, ktorého uctievajú a zbožňujú.

Boh požaduje, hľadá a žiada naše uctievanie, pretože si ho zaslúži, pretože uctievať ho je prirodzenosťou kresťana a pretože od toho závisí náš večný osud. To je téma dejín spásy: uctievať pravého, živého a slávneho Boha.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo Boh požaduje, hľadá alebo žiada, aby sme ho uctievali?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries