settings icon
share icon
Otázka

Je Boh osoba?

Odpoveď


Áno, Boh je osoba. Keď však hovoríme, že Boh je „osoba“, nemáme na mysli, že je to človek. Máme na mysli, že Boh má „osobnosť“ a že je rozumnou Bytosťou s vedomím seba samého. Teológovia často definujú osobu ako „individuálnu bytosť s rozumom, emóciami a vôľou“. Boh má určite rozum (Žalmy 139:17), emócie (Žalmy 78:41) a vôľu (1. Korinťanom 1:1). Takže áno, Boh je osoba.

Nikto nepochybuje o osobnosti človeka a človek je stvorený na Boží obraz (1. Mojžišova 1:26-27). V celej Biblii sa o Bohu používajú osobné zámená On a Jeho.

Biblia učí, že Boh existuje v troch Osobách: Otec, Syn a Duch Svätý. O trojjedinosti Boha je ťažké uvažovať, ale dôkaz je v Biblii. V Izaiášovi 48:16 a 61:1 hovorí Syn a zároveň sa odvoláva na Otca a Ducha Svätého (porov. Lukáš 4:14-19). Matúš 3:16-17 opisuje Ježišov krst. Boh Duch Svätý zostupuje na Boha Syna, zatiaľ čo Otec ohlasuje Svoje zaľúbenie v Synovi. Matúš 28:19 a 2. Korinťanom 13:14 tiež hovoria o troch odlišných Osobách v Trojici.

Boh Otec je Osoba s mysľou (Izaiáš 55:8-9), citmi (Žalmy 78:40) a vôľou (1. Petrova 2:15). Boh Syn je Osoba s mysľou (Lukáš 2:52), emóciami (Ján 11:35) a vôľou (Lukáš 22:15). Boh Duch Svätý je osoba s mysľou (Rimanom 8:27), emóciami (Efezanom 4:30) a vôľou (Galaťanom 5:17). Všetky tri Osoby Trojice majú všetky Božie vlastnosti (Ján 6:37-40; 8:17-25; Kolosanom 1:13-20; Žalmy 90:2; 139:7-10; Jób 42:2; 1. Korinťanom 2:9-11; Hebrejom 9:14).

Boh prejavuje Svoju osobnú povahu tým, že vyjadruje hnev (Žalmy 7:11), smeje sa (Žalmy 2:4), má súcit (Žalmy 135:14), miluje (1. Jánov 4:8), nenávidí (Žalmy 11,:5), učí (Ján 14:26), karhá (Ján 16:8) a vedie (Rimanom 8:14). Všetky tieto činnosti naznačujú, že Boh je osoba.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je Boh osoba?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries