settings icon
share icon
Otázka

Počuje Boh modlitby hriešnika či neveriaceho? Odpovedá na ne?

Odpoveď


V Jánovi 9:31 sa prehlasuje: „Vieme, že Boh hriešnikov nevypočuje, ale vypočuje toho, kto je bohabojný a plní jeho vôľu.“ Takisto sa vraví, že jediná modlitba, ktorú Boh od hriešnika vypočuje, je modlitba spasenia. Preto niektorí ľudia veria, že Boh nepočuje a/alebo nikdy neodpovie na modlitby neveriaceho. Ak však text z Jána 9:31 zasadíme do kontextu, v skutočnosti hovorí o tom, že Boh cez neveriaceho nekoná zázraky. V Prvom liste Jána 5:14-15 sa dozvedáme, že Boh vypočúva modlitby, ktoré sú vyslovené v súlade s Jeho voľou. Táto zásada by sa možno mohla vzťahovať aj na neveriacich. Ak neveriaci vysloví modlitbu, ktorá je v súlade s Božou vôľou, Bohu nič nebráni na takúto modlitbu odpovedať – v súlade so svojou vôľou.

V niektorých častiach Písma sa objavujú prípady, keď Boh počuje a odpovedá na modlitby neveriacich. Vo väčšine týchto situácií šlo o modlitbu. V jednom alebo v dvoch prípadoch Boh odpovedal na výkrik srdca (nie je uvedené, či bol výkrik nasmerovaný na Boha). V niektorých prípadoch sa zdá, že modlitba išla ruka v ruke s pokáním. Na iných miestach sa však človek jednoducho modlil za pozemské potreby či požehnanie, a Boh na jeho modlitbu odpovedal; či už zo súcitu, alebo vďaka úprimnej túžbe či viere dotyčnej osoby. Tu je niekoľko oddielov, ktoré sa venujú modlitbe neveriaceho:

Ľudia z Ninive sa modlili, aby Boh ušetril ich mesto (Jonáš 3:5-10). Boh na túto modlitbu odpovedal a Ninive napokon nezničil, hoci sa tým vyhrážal.

Hagar prosila Boha, aby ochránil jej syna Izmaela (Genesis 21:14-19). Boh Izmaela skutočne ochránil, a dokonca ho hojne požehnal.

V 1. Kráľov 21:17-29, a najmä vo veršoch 27-29, sa Acháb pôsti a smúti nad Eliášovým proroctvom, ktoré sa týka jeho potomstva. Boh odpovedá tým, že sa rozhodne pohromu neprivodiť za Achábových čias.

Pohanská žena z oblasti Týru a Sidona sa modlila, aby Ježiš oslobodil jej dcéru od démona (Marek 7:24-30). Ježiš z jej dcéry démona napokon vyhnal.

Kornélius, rímsky stotník v Skutkoch 10, bol spravodlivý muž, dal poslať po Petra a Peter prišiel. V Skutkoch 10:2 sa píše, že Kornélius sa „ustavične modlieval k Bohu.“

Boh skutočne dáva zasľúbenia, ktoré sa vzťahujú na všetkých (spasených či nespasených), viď napríklad Jeremiáš 29:13: „Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.“ To bol aj prípad Kornélia v Skutkoch 10:1-6. Existuje však veľa zasľúbení, ktoré sú určené výlučne pre kresťanov, čo vychádza z ich kontextu. Keďže kresťania prijali Ježiša ako Spasiteľa, sú povzbudení k tomu, aby smelo pristupovali k trónu milosti a našli pomoc v pravý čas (Hebrejom 4:14-16). Dozvedáme sa, že keď o niečo prosíme podľa Božej vôle, Boh nás počuje a dáva nám to, čo si pýtame (1. Jána 5:14-15). Kresťanom je adresovaných mnoho ďalších zasľúbení o modlitbe (Matúš 21:22; Ján 14:13; Ján 15:7). Aby sme to teda zhrnuli: áno, sú situácie, kedy Boh na modlitbu neveriaceho neodpovie. Zároveň je však milostivý a milosrdný, a teda môže zásahmi do životov neveriacich odpovedať na ich modlitby.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Počuje Boh modlitby hriešnika či neveriaceho? Odpovedá na ne?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries