settings icon
share icon
Otázka

Je niekedy Božou vôľou, aby veriaci boli chorí?

Odpoveď


Biblické učenie o Božej zvrchovanosti hovorí, že Boh je nad všetkým. Má úplnú kontrolu nad všetkým - minulým, súčasným aj budúcim - a nestane sa nič, čo by bolo mimo Jeho jurisdikcie. Buď On priamo spôsobuje - alebo pasívne umožňuje - všetko, čo sa stane. Ale umožniť, aby sa niečo stalo a spôsobiť, aby sa niečo stalo, sú dve rôzne veci. Napríklad Boh spôsobil stvorenie dokonalého bezhriešneho Adama a Evy, potom dovolil, aby sa proti Nemu vzbúrili. Určite ich mohol zastaviť, ale rozhodol sa, že to neurobí, a pripravil svoj dokonalý plán. Táto vzbura priniesla všetko možné zlo, zlo, ktoré nebolo spôsobené Bohom, ale Boh dovolil, aby sa stalo.

Choroba je prejavom dvoch rozšírených druhov zla - morálneho a prirodzeného. Morálne zlo je neľudskosť človeka voči človeku. Prirodzené zlo sú napríklad prírodné katastrofy a fyzické choroby. Samotné zlo je zvrátenosť, alebo skazenie niečoho, čo bolo pôvodne dobré, ale teraz tam niečo chýba.

V prípade choroby ide o stav, pri ktorom chýba dobré zdravie. Grécke slovo pre zlo, poneros, v skutočnosti znamená malignitu, niečo, čo narúša dobrý a zdravý stav bytia.

Keď Adam zhrešil, odsúdil celé ľudstvo, aby nieslo následky tohto hriechu, z ktorých jedným je choroba. Rimanom 8: 20–22 hovorí: „Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti.“ Boh - „ten, ktorý podrobil “ stvorenie frustrácii po páde - má plán, ako nakoniec oslobodiť stvorenie z otroctva jeho hriechu, rovnako ako nás z tohto otroctva vyslobodzuje prostredníctvom Krista.

Až do tohto dňa Boh používa choroby a iné zlo na uskutočnenie svojho zvrchovaného zámeru, na oslavu seba samého a na vyvýšenie svojho svätého mena. Občas zázračne uzdravuje choroby. Ježiš prešiel Izraelom a uzdravoval všetky neduhy a choroby (Matúš 4:23) a dokonca vzkriesil Lazára z mŕtvych po tom, čo ho choroba zabila. Inokedy Boh používa chorobu, ako výchovnú metódu, alebo ako súd proti hriechu. Kráľ Uziáš v Starom zákone bol zasiahnutý malomocenstvom (2. Paralipomenon 26:19–20). Nebúkadnesar bol Bohom privedený k šialenstvu, až kým nepochopil, že „Najvyšší vládne v záležitostiach ľudí“ (Daniel 4). Herodes zomrel a bol zožratý červami, pretože nevzdal slávu Bohu, ale chcel ju pre seba (Skutky 12:21–23). Existuje dokonca minimálne jeden prípad, keď Boh dovolil chorobu - slepotu - nie ako trest za hriech, ale aby prostredníctvom tejto slepoty mohli byť vyjavené na tomto človeku mocné skutky Božie (Ján 9:1-3).

Keď príde choroba, nemusí to byť dôsledok priameho Božieho zásahu do našich životov, ale môže to byť dôsledok hriešneho sveta, hriešneho tela a tiež zlej starostlivosti o zdravie a životného štýlu. A hoci existujú biblické ukazovatele, podľa ktorých Boh chce, aby sme boli zdraví (3. Jána 2), všetky choroby a neduhy sú Ním dovolené, či už tomu rozumieme, alebo nie.

Choroba je určite dôsledkom pádu človeka do hriechu, ale Boh má všetko plne pod kontrolou a on skutočne určuje, kam až môže zlo zájsť (rovnako ako to urobil pri Satanovi a Jóbových skúškach - Satan nesmel prekročiť Ním stanovené hranice ). Hovorí nám, že je všemocný, čo je v Biblii spomenuté viac ako päťdesiatkrát a je úžasné sledovať, ako je Jeho zvrchovanosť prepojená s rozhodnutiami, ktoré robíme (zlými aj dobrými), aby sa naplnil jeho dokonalý plán (Rimanom 8:28).

Pre tých, ktorí sú veriaci a v tomto živote trpia rôznymi chorobami a neduhmi, je povzbudením vedomie, že môžu aj v svojom utrpení oslavovať Boha, i keď nerozumejú, prečo to dovolil a pochopia to naplno až keď budú s Ním vo večnosti. Vtedy budú zodpovedané všetky otázky, ale pravdepodobne tam už nás tieto otázky ani nebudú zaujímať.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je niekedy Božou vôľou, aby veriaci boli chorí?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries