ක්‍රිස්තියානි දිවිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න


කිතුණුවකු යනු කව්ද?

කිතුණුවන් පරණ ගිවිසුමේ නීති රීති පිළිපැදිය යුතුද?

මගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මා දැන ගන්නේ කෙසේද?

මාගේ ක්‍රිස්තියනි ජීවිතයේදී මා පාපයෙන් ජය ගන්නේ කෙසේද?

දසයෙන් කොටස දීම සම්බන්ධව ශුද්ධ බයිබලයේ සඳහන් වන්නේ කුමක්ද?

මාගේ මිතුරන් හා පවුල්වලට භුභාරංචිය දේශනා කරන්නේ කෙසේද? ඔවුන් කෝපනොකර, ඔවුන් ඉවතට නොයන ලෙසටත්?

කිතුනු නිරාහාරය ගැන බයිබලය කුමක් පවසයිද?

මට විරුඳ්ධව පව් කළ (ක්‍රියා කළ) අයට සමාව දෙන්නේ කෙසේද?

ආත්මික වර්ධනය නම් කුමක්ද?

දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අපි හඳුනා ගන්නේ කෙසේද?

ආත්මික යුද්ධය පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් සඳහන් කරයිද?

ලෞකික (මාංශික) කතුනුවා යනු කුමක්ද?

සෑම ක්‍රිස්තියානියෙකුම කෛරාටිකයෙක් වන්නේ මන්ද?

කිතුනු ජීවිතය තුළ ප්‍රීතිය අත්විඳින්නේ කෙසේද?

කිතුනු භාවනාව යනු කුමක්ද?

කිතුනු ආත්මිකත්වය යනු කුමක්ද?

අප දැනටමත් පාපය උදෙසා කමාව ලැබ සිටින්නේ නම් පාපොච්චාරණය කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි (1 යොහන් 1:9)?

ගැලවීම සහ සියලු පාප වලට සමාව මට ලැබී ඇත්නම්, තවත් දිගටම පව් නොකරන්නේ ඇයි?

දෙවියන් වහන්සේගේ පරිපූර්ණ සන්නාහය නම් කුමක්ද?

අප පාපයක් කළ විට දෙවියන් වහන්සේ විසින් අපට තරවටු කරනු ලබන්නේ කෙසේද? කවදාද? මන්ද?

කිතුනුවෙකු විසින් ගැලවීමට පෙර හෝ පසුව කළ පාපයන් හී වරදකාරි හැඟීමෙන් මිදෙන්නේ කෙසේද?

නීතිගරුකත්වය පිළිබඳව බයිබලය කුමක් පවසයිද?

මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ කවුද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට ක්‍රිස්තියානි දිවිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න