බයිබලය පිළිබඳ සමීක්ෂණය


බයිබලයෙහි සඳහන් යහපත් සාරාශය කුමක්ද ? බයිබලය සමීක්ෂණය කිරීම යන්නෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද ?

බයිබලය සම්ක්ෂණය කර නිවැරදි වූත් යහපත් වූත් සාරාංශ ගත කිරීමට එළඹ්මට අපහසුය. බයිබලය ගිවිසුම් දෙකකින් සහ විවිධ වූ පොත් 66 කින්, පර්ච්ඡේද 1189 කින්, පද 31173 ක්න් හා වචන 31173 ක්න් සමන්විතය. බයිබලයෙහි විවිධ පොත් විවිධ වූ පැතිකඩකින් පෙන්වන අතර එය විවිධ ලෙස මිනිස් ඡීවිත තුළට කථා කරයි. බයිබලයෙහි පොත් නියත වශයෙන් රචකයින් 40 ලියා ඇති අතර හා එය ලියා අවසන් කිරීමට වසර 1500 ක් පමණ ගත වන්නට ඇති බව පිළිගැනේ. එබැවින්. එබැවින් නියත වශයෙන් බයිබලය පිලිබඳ සාරාංශයක් දීම බැරූරුම් කාර්යයකි.

ඒ අතරම, ශුද්ධාත්මයාණන් යනු බයිබලය තුළින් අපව ස්පර්ශ කරන්නාවු කතෘය. දෙවියන්වහන්සේ විසින් උන්වහන්සේගේ වචනය වදාළා එම වචනය අනාගතවාක්‍ය තුළින් ලියවූවේය. (2 තිමෝති 3:16-17, 2 පේත්‍රැස් 1: 21 ) තවද යේසුස්වහන්සේ තමන්ගේ ගැළවුම් කරු ලෙස පිළිගත් විට ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ අප තුල වැඩ සිටින බවය (රෝම 8:9, කොරින්ති 12:13). අපට බයිබලය නිවැරදි ලෙස හඳුනාගැනීමට හා තේරුම් ගැනීමට ශුද්ධාත්මයාණන් උපකාර කරයි. (1කොරින්ති 2:10-16).

බයිබලය සමීක්ෂණය කිරීමේ මූලික හේතුව නම් හැම පොතක් පිළිබඳවම මූලික හැඳින්වීමක් ලබා ගැනීමටය. සෑම පොතකටම පාහේ කතෘ, ලියූ දිනය, ලියූ හේතුව, මූලික පදයන් හා සාරාංශය අඩංගුය. අපගේ බලාපොරොත්තුව නම් මෙම බයිබල් සාරාංශ ගත කිරීම ඔබට බයිබලය හොඳින් තේරුම් ගැනීමට මඟ පාදා දී වැඩි දුරටත් බයිබලය පිලිබඳව ගැඹුරින් හැදෑරීමට අප ඔබව ධෛර්යමත් කිරීමය.

English
පැරණි ගිවිසුම පිළිබඳ සමීක්ෂණය

අළුත් ගිවිසුම පිළිබඳ සමීක්ෂණය


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට බයිබලය පිළිබඳ සමීක්ෂණය

කොහොමද දැනගන්න ...

දෙවියන් වහන්සේ සමග සදාකාලිකත්වයදෙවියන්ගෙන් සමාව ලබාගන්න