නිතර ඇසෙන ප්‍රශ්න


වරක් ගැලවීම සැමදා ගැලවීමයි?

මරණින් පසු කුමක් සිදුවේද?

සදාතනික සුරක්ෂිතභාවය ශුද්ධ බයිබලයට (බයිබලීයද?) අනුකුලද?

දිවිනසා ගැනීම පිළිබඳ කිතුනු දර්ශනය කුමක්ද? බයිබලය මේ සම්බන්ධයෙන් පවසන්නේ කුමක්ද?

ක්‍රිස්තියානි බව්තීස්මයේ ඇති වැදගත් කම කුමක්ද?

දසයෙන් කොටස දීම සම්බන්ධව ශුද්ධ බයිබලයේ සඳහන් වන්නේ කුමක්ද?

දික්කසාද වී නැවත විවාහවීම පිළිබඳව බයිබලය පවසන්නේ කුමක්ද?

විවහයට පෙර ලිංගික සම්බන්ධතා ගැන බයිබලය කුමක් පවසන්නේද?

ත්‍රිත්වය සම්බන්ධයෙන් බයිබලය උගන්වන්නේ කුමක්ද?

අන්‍ය භාෂා කථා කිරීමේ දීමනාව යනු කුමක්ද? එම දීමනාව අද කාලයටද?

යේසුස් වහන්සේ උන් වහන්සේගේ මරණය හා නැවත නැගිටීම අතර වූ තුන් දවසේ සිටියේ කොහේද?

සූදුව ගැන බයිබලය කියන්නේ කුමක්ද? සූදුව පාපයක්ද?

මද්‍යසාරය / මුද්‍රිකපානය (වයින්) පාවිච්චි කිරීම ගැන බයිබලය පවසන්නේ කුමක්ද? කිතුනුවකුට මද්‍යසාරය / මුද්‍රිකපානය පානය කිරීම පාපයක්ද?

කාන්තාවන් පාලකවරියන් (දේවගැතිවරියන්) / දේශකවරියන් ලෙස සේවය කළ යුතුද? සේවයේ යෙදී සිටින ස්ත්‍රීන් සම්බන්ධයෙන් ශුද්ධ බයිබලය කුමක් පවසයිද?

අන්තර්ජාතීය විවාහ පිළිබඳව ශුද්ධ බයිබලය පවසන්නේ කුමක්ද?

පච්ච කොටා ගැනීම සහ ශරීරයේ සායම් ලකුණු කොටා ගැනීම ගැන ශුද්ධ බයිබලය කුමක් පවසන්නේද?

සුරතල් සතුන් / සතුන් ස්වර්ගයට යනවාද?සුරතල් සතුන්ට / සතුන්ට ආත්මයක් තියෙනවාද?

මෙම ඩයිනෝසරයන් පිළිබඳව බයිබලයේ සඳහන් වන්නේ කුමක්ද? බයිබලයේ ඩයිනෝසරයන් සිටීද?

කායින්ගේ භාර්යාව කව්ද? ඇය ඔහුගේ සහෝදරියද?

සමලිංගිකතාව සම්බන්ධයෙන් ශුද්ධ බයිබලය කුමක් පවසයිද? සමලිංගික සේවනයේ යෙදීම පාපයක්ද?

ස්වයං මෛථුනය - ශුද්ධ බයිබලයට අනුව පාපයක්ද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට නිතර ඇසෙන ප්‍රශ්න

කොහොමද දැනගන්න ...

දෙවියන් වහන්සේ සමග සදාකාලිකත්වයදෙවියන්ගෙන් සමාව ලබාගන්න