Otázky o spasení


Čo je to spasenie? Čo je kresťanská doktrína spasenia?

Čo je plán spasenia?

Je Ježiš jedinou cestou do neba?

Je spasenie možné jedine skrze vieru alebo skrze vieru plus skutky?

Môže kresťan stratiť spasenie?

Je istota večnosti biblická?

Spasenie raz a navždy?

Ako môžem mať istotu spasenia?

Čo je to obeť zmierenia?

Ako ľudia mohli byť spasení pred tým, ako Ježiš zomrel za naše hriechy?

Čo sa stáva s tými, ktorí nikdy nemali možnosť počuť o Ježišovi? Či Boh odsúdi osobu, ktorá nikdy nepočula o Ňom?

Či je večná istota „povolenie“ na hriech?

Ako Božia suverenita a ľudská slobodná vôľa spolupracujú na spasení?

Čo sa stane s bábätkami a malými deťmi, keď zomrú? Kde v Biblii sa hovorí o veku zodpovednosti?

Prečo Boh vyžadoval obetovanie zvierat v Starej zmluve?

Ak je naše spasenie večne zaistené, prečo Biblia tak silno varuje pred odpadlíctvom?

Majú kresťania stále/vždy žiadať o odpustenie hriechov?

Je krst nutný pre spasenie? Čo je to krstné obnovenie?

Čo je to ospravedlnenie?

Čo je to kresťanské zmierenie? Prečo musíme byť zmierení s Bohom?

Aký je význam kresťanského vykúpenia?

Čo je to pokánie a je nevyhnutné pre spasenie?

Prečo je vzkriesenie Ježiša Krista dôležité?


Otázky o spasení