settings icon
share icon

Otázky o spasení

Čo je to spasenie? Čo je kresťanská doktrína spasenia?

Čo je plán spasenia?

Je Ježiš jedinou cestou do neba?

Je spasenie možné jedine skrze vieru alebo skrze vieru plus skutky?

Môže kresťan stratiť spasenie?

Je istota večnosti biblická?

Spasenie raz a navždy?

Ako môžem mať istotu spasenia?

Čo je to obeť zmierenia?

Ako ľudia mohli byť spasení pred tým, ako Ježiš zomrel za naše hriechy?

Čo sa stáva s tými, ktorí nikdy nemali možnosť počuť o Ježišovi? Či Boh odsúdi osobu, ktorá nikdy nepočula o Ňom?

Či je večná istota „povolenie“ na hriech?

Ako Božia suverenita a ľudská slobodná vôľa spolupracujú na spasení?

Čo sa stane s bábätkami a malými deťmi, keď zomrú? Kde v Biblii sa hovorí o veku zodpovednosti?

Prečo Boh vyžadoval obetovanie zvierat v Starej zmluve?

Ak je naše spasenie večne zaistené, prečo Biblia tak silno varuje pred odpadlíctvom?

Majú kresťania stále/vždy žiadať o odpustenie hriechov?

Je krst nutný pre spasenie? Čo je to krstné obnovenie?

Čo je to ospravedlnenie?

Čo je to kresťanské zmierenie? Prečo musíme byť zmierení s Bohom?

Aký je význam kresťanského vykúpenia?

Čo je to pokánie a je nevyhnutné pre spasenie?

Prečo je vzkriesenie Ježiša Krista dôležité?

Učí Marek 16:16, že krst je nevyhnutný pre spasenie?

Je odvrátený kresťan spasený?

Učí Ján 3:5, že krst je nevyhnutný pre spásu?

Hovorí 1. Petra 3:21 o tom, že krst je nevyhnutný pre spásu?

Vyučujú skutky 2:38 že krst je nevyhnutný pre spásu?

Bude ti Boh stále znovu odpúšťať, ak budeš stále opakovať ten istý hriech?

Je možné, aby bolo vymazané meno osoby z knihy života?

Môže kresťan “vrátiť ” spasenie?

Čo ak sa necítim spasený?

Čo hovorí Biblia o obrátení sa na smrteľnej posteli?

Aký je rozdiel medzi milosrdenstvom a milosťou?

Je rozdiel medzi knihou života a Baránkovou knihou života?

Odpúšťa Boh veľké hriechy? Odpustí Boh vrahovi?

Aké sú podstatné veci posolstva evanjelia?

Čo to znamená, že Ježiš zomrel za naše hriechy?

Čo je posvätenie? Aká je definícia posvätenia kresťana?

Ako a komu zaplatil Ježiš za nás výkupné?

Ak pochybuješ o svojom spasení znamená to, že nie si skutočne spasený?

Môže byť niekto spasený všeobecným zjavením?

Bude druhá šanca na spasenie po smrti?

Aké sú znaky pravej viery, ktorá zachraňuje?

Je nejaký hriech, ktorý Boh neodpustí?

Čo je pravé evanjelium?

Aký mladý môžeme byť, keď prosíme Ježiša, aby bol našim Spasiteľom?


Otázky o spasení
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries