settings icon
share icon
Otázka

Čo sa stáva s tými, ktorí nikdy nemali možnosť počuť o Ježišovi? Či Boh odsúdi osobu, ktorá nikdy nepočula o Ňom?

Odpoveď


Všetci ľudia sú zodpovední pred Bohom, už či „počuli o Ňom“ alebo nie. Biblia jasne hovorí, že sa Boh zjavil cez prírodu (Rimanom 1:20) a v ľudských srdciach (Kazateľ 3:11). Problém je v tom, že je ľudské pokolenie hriešne; my všetci sme odmietli poznanie o Bohu a vzbúrili sa proti Nemu (Rimanom 1:21-23). Ak by nebolo Božej milosti, On by nás prepustil hriešnym žiadostiam nášho srdca, dovoľujúc nám, aby sme videli aký je márny a mizerný život bez Neho. Toto činí tým, ktorý Ho odmietajú (Rimanom 1:24-32).

V skutočnosti nejde o to, že niektorí ľudia nepočuli o Ňom. Vlastne, problém je v tom, že oni odmietli to, čo počuli a to, čo sa ľahko môže vidieť v prírode. 5 Mojžišova 4:29 zjavuje: „Odtiaľ budeš hľadať PÁNA, svojho Boha, a nájdeš Ho, keď Ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.“ Tento verš nás poúča o jednom dôležitom princípe: všetci, ktorí opravdivo hľadajú Boha, nájdu Ho. Ak niekto opravdivo chce spoznať Boha, On sa mu objaví.

Problém je v tom, že: „nik nie je rozumní, nik nehľadá Boha“ (Rimanom 3:11). Ľudia odmietajú poznanie o Bohu, ktoré je viditeľné cez prírodu a ktoré je v ich srdciach, a namiesto toho sa rozhodujú sláviť „boha“, ktorého si sami stvorili. Je nerozumné diskutovať či je fér, aby Boh poslal do pekla niekoho, kto nikdy nemal príležitosť počuť Evanjelium o Kristovi. Ľudia sú zodpovední Bohu za to, čo im On už zjavil. Biblia nás učí, že ľudia odmietajú toto poznanie a samým tým má Boh právo odsúdiť ich do pekla.

Namiesto toho, aby sme diskutovali o osude tých, ktorí nikdy nepočuli, my ako kresťania by sme mali urobiť všetko, čo je v našej moci, aby počuli. Pozvaní sme, aby sme šírili Evanjelium všetkým národom (Matúš 28:19-20; Skutky 1:8). Skutočnosť, že vieme, že ľudia odmietajú poznanie o Bohu, ktoré im je zjavené skrze prírodu, by nás mala motivovať, aby sme objavovali dobrú zvesť o spasení skrze Ježiša Krista. Iba skrze prijatia Evanjelia o Božej milosti cez Pána Ježiša Krista ľudia môžu byť spasení od svojich hriechov a zachránení od večnosti strávenej v pekle, oddelení od Boha.

Ak budeme predpokladať, že Boh zabezpečil milosť tým, ktorí nikdy nepočuli Evanjelium, iste narazíme na veľký problém. Ak sú ľudia, ktorí nikdy nepočuli Evanjelium spasení... potom by sme sa mali posnažiť, aby ho už nikto nikdy nepočul. Najhoršie, čo by sme mohli urobiť je povedať Evanjelium niekomu, kto ho potom odmietne. Ak by sa to stalo, tá osoba by bola odsúdená. Ľudia, ktorí nepočujú Evanjelium musia byť odsúdení, inak by nebolo motivácie pre evanjelizovanie. Prečo riskovať, že ľudia možno odmietnu Evanjelium a odsúdia seba – keď už boli spasení vzhľadom na to, že nikdy nepočuli Evanjelium?

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo sa stáva s tými, ktorí nikdy nemali možnosť počuť o Ježišovi? Či Boh odsúdi osobu, ktorá nikdy nepočula o Ňom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries