settings icon
share icon
Otázka

Je potrebné plne porozumieť evanjeliu, aby sme išli do neba? Stačí mu veriť, aj keď mu úplne nerozumieme?

Odpoveď


V istom zmysle je posolstvo evanjelia veľmi jednoduché na pochopenie: Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme mohli byť spasení. Základné fakty evanjelia sú dostatočne jednoduché na pochopenie. V inom zmysle je však posolstvo evanjelia jednou z najhlbších božských právd, aké boli kedy ľudstvu zjavené: Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme my mohli byť spasení. Dôsledky týchto skutočností a základná teológia Boha sú dostatočne hlboké na to, aby aj tí najbystrejší teológovia o nich uvažovali celý život. Keď ide o spasenie, aké dôkladné pochopenie je potrebné, aby sa viera mohla skutočne nazývať „vierou“?

Je nesporné, že spásna viera zahŕňa určitú úroveň porozumenia. Toto pochopenie je možné vďaka zvestovaniu evanjelia (Matúš 28:18-20), ktoré sprevádza pôsobenie Ducha Svätého v srdci (Skutky 16:14). Pavol vymedzuje proces, ktorý vedie k správnemu pochopeniu evanjelia: kázanie, ktoré vedie k počúvaniu, ktoré vedie k viere, ktorá vedie k vzývaniu Pána pre spásu (Rimanom 10:14). „Počúvanie“ predpokladá porozumenie; ak sa kázanie nepochopí, potom nie je skutočne „počuté“.

Obsahom zvestovania, ktorému sa musí rozumieť, je evanjelium. Posolstvo apoštolov od samého začiatku zdôrazňovalo Kristovu smrť a vzkriesenie (Skutky 2:23-24). Toto posolstvo je „že podľa Písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa Písem a že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.“ (1. Korinťanom 15:3-4). Tento úryvok obsahuje základné prvky evanjelia, ktoré sa sústreďuje na osobu a dielo Krista: Ježiš zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych. Nikto nie je spasený bez pochopenia tejto pravdy - a bez spoliehania sa na ňu.

Každý aspekt posolstva evanjelia je dôležitý. Ak zatienite pochopenie ktoréhokoľvek prvku evanjelia, viera sa rozplynie: ak nechápeme, že Ježiš je dokonalý Boží Syn, potom jeho smrť nemá význam, pokiaľ ide o naše spasenie. Ak nepochopíme, že Ježiš zomrel, potom logicky nepochopíme ani zmŕtvychvstanie. Ak nepochopíme dôvod, prečo zomrel (za naše hriechy), potom sa môžeme považovať za bezúhonných, a preto nepotrebujeme Spasiteľa. Ak nepochopíme, že Ježiš vstal z mŕtvych, potom nám uniká skutočnosť živého Spasiteľa a naša viera je mŕtva (1. Korinťanom 15:17).

Biblia uvádza príklady tých, ktorí dosiahli určitý stupeň duchovného poznania, ale stále neboli spasení. Títo ľudia uverili Kristovi a znovuzrodili sa až po tom, čo pochopili to podstatné z evanjelia. Etiópsky eunuch (Skutky 8:26-39), Kornélius (Skutky 10), Apollo (Skutky 18:24-28) a dvanásti muži v Efeze (Skutky 19:1-7) mali náboženské zázemie, ale okamih spasenia nastal až vtedy, keď uverili v Krista - a museli najprv počuť a pochopiť obsah evanjelia.

Na to, aby sme boli spasení, však nie je potrebné rozumieť všetkému, čo evanjelium obsahuje. V skutočnosti je pochopenie plnosti všetkého, čo evanjelium zahŕňa, na tejto strane slávy nemožné. Paradoxne sa snažíme „poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie“ (Efezanom 3:19). Nikdy však úplne nepochopíme bohatstvo Božej milosti: „Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty“ (Rimanom 11:33).

Napríklad nemusíme rozumieť hypostatickej únii, aby sme boli spasení. Citovanie definície zmierenia nie je potrebné na spasenie. Na vstup do neba sa nevyžaduje ani praktická znalosť ospravedlnenia, vykúpenia alebo postupného posvätenia. Poznanie týchto vecí prichádza časom a štúdiom Slova, ale nie je potrebné, aby ich človek pochopil v okamihu, keď je spasený. Je otázne, či lotor na kríži rozumel veľa o soteriológii, keď sa obrátil k Pánovi a povedal: „Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva“ (Lukáš 23:42).

Posolstvo evanjelia je dostatočne jednoduché na to, aby ho pochopilo aj dieťa. Ježiš si dal záležať na tom, aby vyhlásil, že spása je dostupná aj malým deťom: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo“ (Marek 10:14). Chvála Pánovi, evanjelium Ježiša Krista môžu pochopiť aj deti. Veríme, že aj tým, ktorí nie sú mentálne schopní pochopiť evanjelium, Boh rozširuje svoju milosť.

Aby sme sa dostali do neba, musíme teda „ver(iť) v Pána Ježiša“ (Skutky 16:31). To znamená, že veríme v obetu Svätého Božieho, ktorý zomrel namiesto nás a na tretí deň vstal z mŕtvych. Tým, ktorí veria v Ježišovo meno, Boh dáva „moc stať sa Božími deťmi“ (Ján 1:12). Evanjelium je také jednoduché - a také hlboké.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je potrebné plne porozumieť evanjeliu, aby sme išli do neba? Stačí mu veriť, aj keď mu úplne nerozumieme?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries