settings icon
share icon
Otázka

Ako a komu zaplatil Ježiš za nás výkupné?

Odpoveď


Výkupné je niečo, čo je potrebné zaplatiť, aby niekto kto bol uväznený, mohol byť prepustený. Ježiš za nás zaplatil, aby nás oslobodil od hriechu, smrti a pekla. V knihách Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium nájdeme Božie požiadavky na obete. V časoch Starej zmluvy, Boh prikázal Izraelcom obetovať zvieratá ako náhradu pokánia. To znamená, že smrť zvieraťa bola náhrada smrti človeka, smrť bola trestom za hriech (Rimanom 6:23). V Exodus 29:36a sa píše:“Každý deň obetuj býčka ako obetu za hriech, okrem obiet zmierenia.“(Ekumenický preklad)

Boh vyžaduje svätosť (1. Petra 1:15-16). Boží zákon vyžaduje svätosť. Nemôžme dať Bohu svätosť, kvôli hriechu, ktorý sme spáchali (Rimanom 3:23) a Boh vyžaduje dodržanie zákona. Obete splnili požiadavky. Potom prišiel Ježiš. Hebrejom 9:12-15 hovorí: “ raz navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie. Veď ak už pokropenie krvou capov a býkov a popol z jalovice posväcuje poškvrnených, aby boli telesne čistí, o to viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha sám seba priniesol Bohu ako0 nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby prisľúbenie večného dedičstva dosiahli všetci, čo sú povolaní — lebo podstúpil smrť, aby ich vykúpil z previnení spáchaných počas prvej zmluvy.“ (Ekumenický preklad)

Rimanom 8:3-4 tiež hovorí: „ Čo bolo nemožné Zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho Syna v podobe hriešneho tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka Zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa Ducha.“ (Ekumenický preklad)

Ježiš jednoznačne zaplatil Bohu výkupné za naše životy. Tým výkupným bol Jeho vlastný život, preliatie Jeho krvi, obeť. Vďaka Jeho obetnej smrti, každý má možnosť prijať dar pokánia a môže mať odpustené od Boha. Keby nebolo Jeho smrti, Boží zákon by stále vyžadoval zadosťučinenie - našu vlastnú smrť.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako a komu zaplatil Ježiš za nás výkupné?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries