settings icon
share icon
Otázka

Môže ma Boh zachrániť?

Odpoveď


Otázku „Môže ma Boh zachrániť?“ si v priebehu rokov položili milióny ľudí. Nielenže vás môže Boh zachrániť, ale jedine Boh vás môže zachrániť. Aby sme pochopili, prečo je na otázku „Môže ma Boh zachrániť?“ odpoveď – „Áno!“, musíme v prvom rade pochopiť, prečo potrebujeme záchranu. Keď Adam v rajskej záhrade neposlúchol Boha, jeho hriech otrávil zvyšok stvorenia (Rimanom 5:12) a hriešna prirodzenosť, ktorú sme zdedili po Adamovi, nás oddelila od Boha. Kvôli Božej veľkej láske k nám však mal Boh plán (1. Mojžišova 3:15). Prišiel na zem ako človek v osobe Ježiša Krista a dobrovoľne položil svoj život za nás, pričom na seba vzal trest, ktorý sme si zaslúžili. Keď náš Spasiteľ zvolal z kríža: „Je dokonané!“ (Ján 19:30), náš dlh za hriech bol navždy úplne splatený. Ježiš Kristus nás zachránil pred istou smrťou a hroznou, bezbožnou večnosťou.

Aby sme mali prospech z Kristovej vykupiteľskej obete, musíme dôverovať v Neho a v Jeho obeť ako jedinú platbu za hriech (Ján 3:16; Skutky 16:31). A Boh nás pokryje Kristovou spravodlivosťou v okamihu, keď to urobíme (Rimanom 3:22). Bez tejto pripočítanej spravodlivosti by sme nikdy nemohli vstúpiť do prítomnosti nášho svätého Boha (Hebrejom 10:19-25).

Naše spasenie však ovplyvňuje viac než len náš večný osud; „byť spasený“ má aj bezprostredný vplyv. Dobrou správou je, že Kristovo dokonané dielo na kríži nás zachránilo pred večným odlúčením od Boha a tiež nás zachránilo pred mocou, ktorú nad nami v súčasnosti v tomto živote má hriech. Keď prijmeme Krista, prebýva v nás Jeho Duch a už nás neovláda hriešna prirodzenosť. Táto sloboda nám umožňuje povedať hriechu „nie“ a prekonať zotročenie hriešnymi túžbami tela. „No vy nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží Duch“ (Rimanom 8:9).

Nezáleží na tom, kto ste alebo čo ste urobili. Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby zachránil hriešnikov (1 Timotejovi 1:15), a my všetci sme hriešnici (Rimanom 3:23). Ani jeden z nás nie je mimo dosahu Božej zachraňujúcej milosti (Izaiáš 59:1). Apoštol Pavol je skvelým príkladom ďalekosiahlej Božej milosti. Pavol strávil prvú časť svojho života nenávisťou, väznením, prenasledovaním a dokonca zabíjaním kresťanov. Potom jedno stretnutie s Ježišom Kristom zmenilo Pavla na jedného z najväčších kresťanských misionárov, ktorí kedy žili. Ak Boh môže zachrániť Pavla, „náčelníka hriešnikov“ (1. Timotejovi 1:15), môže zachrániť kohokoľvek.

Ľudstvo je korunovačným klenotom Božieho stvorenia, stvorené na jeho obraz (1. Mojžišova 1:26). Boh si želá, aby sme všetci boli spasení (1. Timotejovi 2:4) a aby nikto z nás nezahynul (2. Petrov 3:9; Ezechiel 18:32). Tým, ktorí veria v Ježišovo meno, dáva Boh právo stať sa Božími deťmi (Ján 1:12). To, čo Pán urobí pre svoje deti, opisuje v Žalme 91: „Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža, ochránim ho, lebo pozná moje meno. Keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim. Nasýtim ho dlhým životom, ukážem mu svoju spásu“ (Žalm 91:14 - 16).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Môže ma Boh zachrániť?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries