settings icon
share icon
Otázka

Prečo je ospravedlnenie skrze vieru také dôležité učenie?

Odpoveď


Učenie o ospravedlnení skrze vieru je to, čo odlišuje biblické kresťanstvo od všetkých ostatných systémov viery. V každom náboženstve a v niektorých odnožiach toho, čo sa nazýva „kresťanstvo“, sa človek dopracúva k Bohu. Len v pravom, biblickom kresťanstve je človek spasený v dôsledku milosti skrze vieru. Až keď sa vrátime k Biblii, vidíme, že ospravedlnenie je z viery, nezávisle od skutkov.

Slovo ospravedlnený znamená „vyhlásený alebo považovaný za spravodlivého“. Pre kresťana je ospravedlnenie akt, ktorým Boh nielen odpúšťa veriacemu hriechy, ale pripisuje mu aj Kristovu spravodlivosť. Biblia na viacerých miestach uvádza, že ospravedlnenie prichádza len skrze vieru (napr. Rimanom 5:1; Galaťanom 3:24). Ospravedlnenie si nezaslúžime vlastnými skutkami, ale sme pokrytí spravodlivosťou Ježiša Krista (Efezanom 2:8; Títovi 3:5). Kresťan, ktorý je vyhlásený za spravodlivého, je tak oslobodený od viny za hriech.

Ospravedlnenie je dokonané Božie dielo a je okamžité, na rozdiel od posvätenia, ktoré je nepretržitým procesom rastu, ktorým sa stávame podobnejšími Kristovi (akt „spasenia“, porov. 1. Korinťanom 1:18; 1. Tesaloničanom 5:23). Posvätenie nastáva po ospravedlnení.

Pochopenie učenia o ospravedlnení je pre kresťana dôležité. Po prvé, práve poznanie ospravedlnenia a milosti motivuje k dobrým skutkom a duchovnému rastu; ospravedlnenie teda vedie k posväteniu. Takisto skutočnosť, že ospravedlnenie je dokonaným Božím dielom, znamená, že kresťania majú istotu svojho spasenia. V Božích očiach majú veriaci spravodlivosť potrebnú na získanie večného života.

Keď je človek ospravedlnený, nepotrebuje už nič iné, aby získal vstup do neba. Keďže ospravedlnenie prichádza vierou v Krista na základe Jeho diela za nás, naše vlastné skutky sú ako prostriedok spasenia diskvalifikované (Rimanom 3:28). Existujú rozsiahle náboženské systémy so zložitými teológiami, ktoré učia falošné učenie o ospravedlnení zo skutkov. Učia však že „prebiehate k inému evanjeliu. Iného evanjelia však niet.“ (Galaťanom 1:6-7)

Bez pochopenia ospravedlnenia len z viery nemôžeme skutočne vnímať slávny dar milosti - Božia „nezaslúžená milosť“ sa v našej mysli stáva „zaslúženou“ a my si začíname myslieť, že si spasenie zaslúžime. Učenie o ospravedlnení z viery nám pomáha zachovať si „čistotu voči Kristovi“ (2. Korinťanom 11:3). Držanie sa ospravedlnenia skrze vieru nás chráni pred tým, aby sme podľahli lži, že si môžeme zaslúžiť nebo. Neexistuje žiadny rituál, žiadna sviatosť, žiadny skutok, ktorý by nás mohol urobiť hodnými Kristovej spravodlivosti. Boh nám pripísal svätosť svojho Syna iba zo svojej milosti, ako odpoveď na našu vieru. Starý aj Nový zákon hovorí: „spravodlivý žije zo svojej viery“ (Habakuk 2:4; Rimanom 1:17; Galaťanom 3:11; Hebrejom 10:38).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo je ospravedlnenie skrze vieru také dôležité učenie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries