settings icon
share icon
Otázka

Ako môžete veriť v spasenie iba z viery, keď jediný výskyt iba z viery v Biblii (Jakubov 2:24) hovorí, že spasenie nie je iba z viery?

Odpoveď


Je úplne pravda, že jediný verš v Biblii, ktorý obsahuje presnú frázu „iba z viery“, sa zdá byť argumentom proti spaseniu iba vierou. V Jakubovom liste 2:24 sa píše: „Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery.“ Odmietanie učenia o spasení len vierou na základe tohto verša má však dva problémy. Po prvé, kontext Jakubov 2:24 nie je argumentom proti učeniu o spasení len vierou. Po druhé, Biblia nemusí obsahovať presnú frázu „iba z viery“, aby jasne učila o spasení iba vierou.

Jakub 2:14-26, a najmä verš 24, boli predmetom niektorých zmätočných výkladov. Zdá sa, že táto pasáž rozhodne spôsobuje vážne problémy koncepcii „spasenia len vierou“. Najprv si musíme vyjasniť mylnú predstavu, a to, že Jakub pod slovom „ospravedlnený“ v Jak 2:24 myslí to isté, čo Pavol v Rimanom 3:28. Pavol používa slovo ospravedlnený v zmysle „vyhlásený za spravodlivého Bohom“. Pavol hovorí o Božom právnom vyhlásení za spravodlivých, keď sa Kristova spravodlivosť uplatňuje na náš účet. Jakub používa slovo ospravedlnený vo význame „preukázaný a dokázaný“.

Jakub 2:24 možno preložiť takto: „Vidíte, že človek sa považuje za spravodlivého na základe toho, čo robí, a nie len na základe viery“ (zvýraznenie pridané). Alebo: „Vidíte teda, že za spravodlivých pred Bohom sa ukazujeme tým, čo robíme, a nie iba vierou“ (zvýraznenie pridané). Celý úryvok z Jakuba 2:14-26 je o dokazovaní pravosti svojej viery tým, čo robíte. Skutočná skúsenosť spasenia skrze vieru v Ježiša Krista nevyhnutne vyústi do dobrých skutkov (Efezanom 2:10). Skutky sú prejavom a dôkazom viery (Jakubov 2:18). Viera bez skutkov je zbytočná (Jakubov 2:20) a mŕtva (Jakubov 2:17), inými slovami, vôbec to nie je pravá viera. Spasenie je len skrze vieru, ale táto viera nikdy nebude osamotená.

Hoci Jakub 2:24 je jediný verš, ktorý obsahuje presnú frázu „iba z viery", existuje mnoho ďalších veršov, ktoré v skutočnosti učia o spasení iba vierou. Každý verš, ktorý pripisuje spasenie viere/vereniu, pričom sa nespomína žiadna iná požiadavka, je vyhlásením, že spasenie je len skrze vieru. Ján 3:16 vyhlasuje: „aby nik, kto verí v neho, nezahynul“. Skutky 16:31 vyhlasujú: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený.“ List Efezanom 2:8 hovorí: „Veď ste spasení milosťou skrze vieru.“ Pozri tiež Rimanom 3:28; 4:5; 5:1; Galaťanom 2:16; 3:24; Efezanom 1:13 a Filipanom 3:9. Okrem týchto veršov by sa dalo uviesť mnoho ďalších.

Ak to zhrnieme, Jakub 2:24 nie je argumentom proti spaseniu len vierou. Skôr argumentuje proti spaseniu, ktoré je osamotené, spaseniu bez dobrých skutkov a poslušnosti Božiemu slovu. Jakub chce povedať, že svoju vieru preukazujeme tým, čo robíme (Jakubov 2:18). Bez ohľadu na to, že v Novej zmluve chýba presná fráza „iba z viery“, Nová zmluva rozhodne učí, že spasenie je výsledkom Božej milosti, ktorá je odpoveďou na našu vieru. „Kde je tu samochvála? Je vylúčená. Akým zákonom?... zákonom viery.“ (Rimanom 3:27). Neexistuje žiadna iná požiadavka.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžete veriť v spasenie iba z viery, keď jediný výskyt iba z viery v Biblii (Jakubov 2:24) hovorí, že spasenie nie je iba z viery?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries