settings icon
share icon
Otázka

Aké sú podstatné veci posolstva evanjelia?

Odpoveď


Slovo „evanjelium“ znamená „dobrá správa“ a najlepšie ho možno definovať ako správu o odpustení hriechov prostredníctvom zmierneho diela Ježiša Krista. Je to v podstate Boží záchranný plán pre tých, ktorí budú dôverovať Jeho božiemu Synovi, aby boli zmierení so spravodlivým a svätým Bohom. Podstatný obsah tohto posolstva spásy je pre nás jasne stanovený v Biblii.

V prvom liste apoštola Pavla Korinťanom uvádza obsah posolstva evanjelia: „Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám ohlasoval, ktoré ste prijali, v ktorom zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho ohlasoval, iba že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa Písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, a že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.“ (1. Kor. 15:1-5).

V tomto úryvku vidíme tri podstatné prvky posolstva evanjelia. Po prvé, fráza „zomrel za naše hriechy“ je veľmi dôležitá. Ako nám hovorí Rimanom 3:23: „lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu.“ Realitu hriechu musia uznať všetci, ktorí pristupujú k Božiemu trónu. Hriešnik musí uznať beznádejnosť svojej viny pred Bohom, aby došlo k odpusteniu, a musí pochopiť, že „odplatou za hriech je smrť“ (Rímskym 6:23). Bez tejto základnej pravdy nie je žiadne podanie evanjelia úplné.

Po druhé, osoba a dielo Krista sú nepostrádateľnými zložkami evanjelia. Ježiš je Boh (Kolosanom 2:9) aj človek (Ján 1:14). Ježiš žil bezhriešny život, ktorý sme my nikdy nemohli žiť (1. Petra 2:22) a On je jediný, kto mohol zomrieť zástupnou smrťou za hriešnika. Hriech proti nekonečnému Bohu si vyžaduje nekonečnú obeť. Preto buď človek, ktorý je konečný, musí zaplatiť trest nekonečne dlhý čas v pekle, alebo ho raz musí zaplatiť nekonečný Kristus. Ježiš išiel na kríž, aby zaplatil dlh, ktorý máme voči Bohu za náš hriech, a tí, ktorí sú prikrytí Jeho obetou, zdedia kráľovstvo Božie ako synovia kráľa (Ján 1:12).

Po tretie, Kristovo zmŕtvychvstanie je základným prvkom evanjelia. Vzkriesenie je dôkazom Božej moci. Len Ten, kto stvoril život, ho môže po smrti vzkriesiť, iba On môže zvrátiť ohavnosť, ktorou je samotná smrť a len On môže odstrániť osteň smrti a zvíťaziť nad ňou (1. Korinťanom 15:54-55). Na rozdiel od všetkých ostatných náboženstiev, kresťanstvo má zakladateľa, ktorý prekonal smrť, a ktorý sľubuje, že jeho nasledovníci urobia to isté. Všetky ostatné náboženstvá boli založené ľuďmi a prorokmi, ktorých koniec bol hrob.

Napokon, Kristus ponúka svoju spásu ako bezplatný dar (Rímskym 5:15; 6:23), ktorý možno prijať iba vierou, bez akýchkoľvek skutkov, alebo zásluh z našej strany (Efezanom 2:8-9). Ako nám hovorí apoštol Pavol, evanjelium je „... Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka.“ (Rímskym 1:16). Ten istý inšpirovaný autor nám hovorí: „Ak svojimi ústami vyhlásiš: ‚Ježiš je Pán‘ a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený“ (Rimanom 10:9).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú podstatné veci posolstva evanjelia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries