settings icon
share icon
Otázka

Je verejné vyznanie nevyhnutné na spasenie (Rimanom 10:9-10)?

Odpoveď


Mnohí kresťania s dobrými úmyslami používajú Rimanom 10:9-10 v snahe priviesť niekoho k viere v Krista. „Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu.“

Tento úryvok by sme nemali chápať tak, že sme spasení prostredníctvom počuteľného vyznania viery. Vieme, že spasenie je z milosti skrze dar viery (Efezanom 2:8-9), a nie prostredníctvom slov, ktoré vyslovíme. Preto, ako pri každom texte Písma, aj tu je kontext veľmi dôležitý, ak chceme správne pochopiť Rimanom 10.

V čase napísania knihy Rimanom malo prijatie Krista a jeho vyznanie ako Pána zvyčajne za následok prenasledovanie a nakoniec aj smrť. V tom čase bolo prijatie Krista a jeho vyznanie ako Pána s vedomím, že určite príde prenasledovanie, znakom skutočného spasenia a pôsobenia Ducha Svätého. Vonkajšie vyznanie viery je zriedkavé, keď ide o život, a nie viac ako v prvotnej cirkvi. Veta „budeš spasený“ nemá za cieľ odhaliť podmienku spasenia verejným vyznaním viery, ale skôr definitívnu skutočnosť, že nikto, komu hrozí smrť, nevyzná Krista za Pána, ak skutočne nie je spasený.

V liste Rimanom 10:10 čítame: „Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu“ Grécky originál nesie myšlienku „potvrdiť“ ústami to, čo sa stalo v srdci, a byť za to vďačný.

V Rimanom 10:13 sa píše: „Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený.“ Verš 14 však naznačuje, že vzývanie Pána je výsadou tých, ktorí sú už vykúpení: „Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili?“ Ďalej sa vo verši 12 hovorí: „Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú.“ Je jasné, že veta „je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú“ nemôže hovoriť o spasení, pretože tí, ktorí „vzývajú“, už podľa verša 14 „uverili“.

Na záver možno konštatovať, že v Rimanom 10:9-10 sa nestanovuje verejné vyznanie ako nevyhnutná podmienka spasenia. Skôr tvrdí, že keď niekto uveril Kristovi a následne ho vyznal ako Pána, hoci vedel, že určite príde prenasledovanie, tento človek dal dôkaz o skutočnom spasení. Tí, ktorí sú spasení, budú vyznávať Krista ako Pána, pretože On už vniesol vieru do ich sŕdc. Tak ako pri krste a všetkých dobrých skutkoch, ani verejné vyznanie nie je prostriedkom spasenia; je dôkazom spasenia.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je verejné vyznanie nevyhnutné na spasenie (Rimanom 10:9-10)?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries