settings icon
share icon
Otázka

Ako tesná je tesná brána?

Odpoveď


O tesnej bráne, nazývanej aj tesné dvere, hovorí Pán Ježiš v Matúšovi 7:13-14 a Lukášovi 13:23-24. Ježiš porovnáva tesnú bránu so „širokou cestou“, ktorá vedie do záhuby (do pekla), a hovorí, že na tejto ceste budú „mnohí“. Naproti tomu Ježiš hovorí, že „tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, čo ju nachádzajú“. Čo presne sa tým myslí? Koľko je tých „mnohých“ a koľko je tých „málo“?

Najprv musíme pochopiť, že Ježiš je brána, cez ktorú musia všetci vstúpiť do večného života. Neexistuje žiadna iná cesta, pretože on jediný je „cesta, pravda i život“ (Ján 14:6). Cesta k večnému životu je obmedzená len na jednu cestu - Krista. V tomto zmysle je cesta úzka, pretože je to jediná cesta a tesnou bránou prejde relatívne málo ľudí. Oveľa viac sa ich bude pokúšať nájsť alternatívnu cestu k Bohu. Budú sa tam snažiť dostať prostredníctvom pravidiel a predpisov vytvorených človekom, prostredníctvom falošného náboženstva alebo vlastným úsilím. Títo „mnohí“ pôjdu po širokej ceste, ktorá vedie do večnej záhuby, zatiaľ čo ovce počujú hlas Dobrého pastiera a nasledujú ho po úzkej ceste k večnému životu (Ján 10:7-11).

Aj keď bude relatívne málo tých, ktorí prejdú tesnou bránou, v porovnaní s mnohými na širokej ceste, stále budú zástupy, ktoré budú nasledovať Dobrého pastiera. Apoštol Ján videl tento zástup vo svojom videní v knihe Zjavenie: „Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať; z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred Baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti a mohutným hlasom volali: ,Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi‘“ (Zjavenie 7:9-10).

Vstúpiť tesnou bránou nie je ľahké. Ježiš to jasne vyjadril, keď Svojim nasledovníkom prikázal, aby sa o to „usilovali“. Grécke slovo, ktoré sa prekladá ako „usilovať sa“, je agonizomai, z ktorého pochádza anglické slovo agonize. Vyplýva z toho, že tí, ktorí sa snažia vojsť do úzkej brány, to musia robiť prostredníctvom boja a námahy, podobne ako bežec, ktorý sa napína k cieľovej čiare, napína všetky svaly a vydáva zo seba všetko. Musíme si to však ujasniť. Žiadna námaha nás nezachráni; spasenie je z Božej milosti skrze dar viery (Efezanom 2:8-9). Nikto si nikdy nezaslúži nebo tým, že sa oň bude usilovať. Vstúpiť do úzkej brány je však stále ťažké, pretože proti nám bojuje ľudská pýcha, naša prirodzená láska k hriechu a odpor satana a sveta, ktorý ovláda, a to všetko v snahe dosiahnuť večnosť.

Povzbudenie, aby sme sa usilovali vojsť, je príkazom, aby sme sa kajali a vstúpili do brány, a nie aby sme len stáli a pozerali sa na ňu, premýšľali o nej, sťažovali sa, že je príliš malá, príliš ťažká alebo nespravodlivo úzka. Nemáme sa pýtať, prečo iní nevstupujú, nemáme sa vyhovárať a odkladať. Nemáme sa zaoberať počtom tých, ktorí vstúpia alebo nevstúpia. Máme sa usilovať napredovať a vstúpiť! Potom máme nabádať ostatných, aby sa usilovali vstúpiť, kým nie je neskoro.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako tesná je tesná brána?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries