settings icon
share icon
Otázka

Ako Božia suverenita a ľudská slobodná vôľa spolupracujú na spasení?

Odpoveď


Nie je možné pre nás v úplnosti rozumieť vzťah medzi Božou suverenitou a slobodnou vôľou človeka. Iba sám Boh vie, ako tieto dve veci naozaj fungujú pospolu.

Písmo jasne hovorí, že Boh vie, kto bude zachránený (Rimanom 8:29; 1 Petrova 1:2). Efezským 1:4 nám hovorí, že si nás Boh vyvolil „pred založením sveta.“ Biblia znova a znova opisuje veriacich ako „vyvolených“ (Rimanom 8:33; 11:5; Efezským 1:11; Kolosenským 3:12; 1 Tesalonickým 1:4; 1 Petrova 1:2; 2:9) a (Matúš 24:22, 31; Marek 13:20, 27; Rimanom 11:7; 1 Timoteovi 5:21; 2 Timoteovi 2:10; Títovi 1:1; 1 Petrova 1:1). Skutočnosť, že sú veriaci predurčení (Rimanom 8:29-30; Efezským 1:5, 11) a vyvolení (Rimanom 9:11; 11:28; 2 Petrova 1:10) na spasenie je veľmi jasná.

Biblia však tiež hovorí, že máme výber slobodnej vôle – všetko, čo je potrebné je, aby sme verili v Ježiša Krista a budeme spasení (Ján 3:16; Rimanom 10:9-10). Boh vie kto bude spasený, Boh vyberá koho spasí, a my si musíme vybrať Krista, aby sme boli spasení. Ako tieto tri skutočnosti fungujú spolu, nie je možné jedným ohraničeným umom pochopiť (Rimanom 11:33-36). Naša zodpovednosť je, aby sme niesli Evanjelium do celého sveta (Matúš 28:18-20; Skutky 1:8). Mali by sme tú časť s proroctvami, výbermi a predurčením ponechať na Boha a jednoducho byť poslušní a evanjelizovať.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako Božia suverenita a ľudská slobodná vôľa spolupracujú na spasení?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries