settings icon
share icon
Otázka

Je spasenie možné jedine skrze vieru alebo skrze vieru plus skutky?

Odpoveď


Toto je možno najdôležitejšia otázka celej kresťanskej teológie. Táto otázka spôsobila Reformáciu – rozdelenie na protestantskú a katolícku cirkev. Táto otázka je kľúčovým rozdielom medzi biblickým kresťanstvom a väčšinou „kresťanských“ siekt. Je spasenie možné jedine skrze vieru, alebo skrze vieru plus skutky? Sme spasení len vďaka viere v Ježiša alebo musíme veriť a popri tom robiť určité veci?

Otázku viery samotnej alebo viery plus skutkov ešte sťažujú niektoré biblické pasáže, ktoré možno zosúladiť len ťažko. Porovnajme Rímskym 3:28, 5:1 a Galatským 3:24 s Jakubom 2:24. Niektorí medzi Pavlom (spasenie jedine skrze vieru) a Jakubom (spasenie vierou a skutkami) vidia rozdiel. V skutočnosti si ale Pavol a Jakub v ničom neprotirečia. Jediným bodom nesúhlasu, ktorý niektorí ľudia vidia, je vzťah viery a skutkov. Pavol dogmaticky hovorí, že ospravedlnenie je jedine skrze vieru (Efezským 2:8-9), kým Jakub zdanlivo hovorí, že ospravedlnenie skrze vieru a skutky. Tento zdanlivý problém možno riešiť preskúmaním, o čom presne Jakub píše. Jakub vyvracia vieru, že človek môže mať vieru bez konania dobrých skutkov (Jakuba 2:17-18). Jakub zdôrazňuje, že pravá viera v Krista má za dôsledok zmenený život a dobré skutky (Jakub 2:20-26). Jakub nehovorí, že ospravedlnení sme skrze vieru a skutky, ale že človek, ktorý bol skutočne ospravedlnený vierou, bude vo svojom živote činiť dobré skutky. Ak niekto tvrdí, že je veriaci, ale nečiní dobré skutky vo svojom živote – pravdepodobne nemá pravú vieru v Krista (Jakuba 2:14, 17, 20, 26).

Pavol hovorí to isté vo svojich listoch. Dobré ovocie, ktoré by veriaci mali v živote prinášať je vymenované v Galatským 5:22-23. Hneď potom, ako nám je povedané, že spasení sme nie skutkami ale z viery (Efezským 2:8-9), Pavol nás informuje, že sme boli stvorení, aby sme konali dobro (Efezským 2:10). Pavol očakáva od zmeneného človeka to isté, čo aj Jakub, “Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, staré veci pominuli, hľa, všetko je nové” (2 Korintským 5:17)! Jakub a Pavol si neodporujú vo svojom učení o spasení. Pristupujú k tomu istému problému z inej perspektívy. Pavol jednoducho zdôrazňuje, že ospravedlnenie je jedine skrze vieru, kým Jakub kladie dôraz na fakt, že viera v Krista má za dôsledok dobré skutky.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je spasenie možné jedine skrze vieru alebo skrze vieru plus skutky?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries