settings icon
share icon
Otázka

Bude druhá šanca na spasenie po smrti?

Odpoveď


Myšlienka druhej šance na spasenie je príťažlivá, Biblie je však jasná v tom, že smrť je koniec možnostiam. Hebrejom 9:27 nám hovorí, že zomrieme a potom bude súd. Takže, tak dlho kým osoba žije, má druhú, tretiu, štvrtú, piatu... možnosť prijať Krista a byť zachránená (Ján 3:16, Rimanom 10:9-10, Skutky 16:31). Keď osoba zomrie, už nie sú ďalšie príležitosti. Myšlienka očistca, miesta, kam ľudia idú po smrti, aby zaplatili za svoje hriechy, nemá biblický základ, je to skôr tradícia Rímskokatolíckej cirkvi.

Pre pochopenie, čo sa stane neveriacim po smrti, pozrieme do Zjavenia 20:11-15, ktoré opisuje súd veľkého bieleho trónu. Tu nastane otváranie kníh a „mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov.“ Knihy obsahujú všetky myšlienky a skutky tých, ktorí budú súdení a z Listu Rimanom 3:20 vieme, že „zo skutkov Zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek.“ Takže všetci, ktorí budú súdení podľa svojich skutkov a myšlienok budú odsúdení do pekla. Na druhej strane, veriaci v Krista nebudú súdení podľa knihy skutkov, ale podľa toho, či sú ich mená zapísané v „Baránkovej knihe života“ (Zjavenie 21:27). Toto sú tí, ktorí verili v Pána Ježiša a jedine oni budú môcť vstúpiť do neba.

Každý, koho meno je zapísané v Baránkovej knihe života bol vyvolený „ešte pred stvorením sveta“ (Efezanom 1:4) Božou zvrchovanou milosťou, aby bol súčasťou nevesty Jeho Syna, cirkvi Ježiša Krista. Títo ľudia nepotrebujú „druhú šancu“ na spasenie, pretože ich spasenie je zaistené Kristom. On si ich vyvolil, zachránil a udrží ich zachránených. Nič ich nemôže oddeliť od Krista (Rimanom 8:39). Tí, za ktorých zomrel budú spasení, pretože On na to dohliadne. On vyhlásil „všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne,“ (Ján 6:37) a „ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky“ (Ján 10:28). Veriaci nepotrebujú druhú šancu, pretože prvá je postačujúca.

A čo tí, ktorí neuveria? Nerobili by pokánie a neuverili by, keby im bola daná druhá šanca? Odpoveď je nie, neuverili by, pretože ich srdcia sa nezmenia kvôli tomu, že zomrú. Ich srdcia a mysle sú v nepriateľstve s Bohom a neprijmú Ho ani keby Ho videli tvárou v tvár. Príklad máme v príbehu o boháčovi a Lazarovi v Lukášovi 16:19-31. Ak mal niekto činiť pokánie, keď dostal druhú šancu jasne vidieť pravdu, bol to boháč. Ale napriek tomu, že bol mučený v pekle, žiadal len aby Abrahám poslal Lazara späť na zem, aby varoval jeho bratov, aby ich nečakal rovnaký osud. V jeho srdci nebolo žiadne pokánie, ľutoval len to, kde sa nachádzal. Abrahámova odpoveď hovorí všetko: „Ak neposlúchajú Mojžiša a Prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.“(Lukáš 16:31). Tu vidíme, že svedkovia Písma stačia pre spasenie tým, ktorí tomu veria a žiadne iné zjavenie neprinesie spásu tým, ktorí neveria. Žiadna druhá, tretia či štvrtá šanca nebude stačiť na to, aby premenila kamenné srdce na mäsité.

Filipanom 2:10-11 vyhlasuje: „aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: „Ježiš Kristus je Pán.“ Jedného dňa sa každý skloní pred Ježišom a zistí, že On je Pán a Spasiteľ. Vtedy už ale bude neskoro na spasenie. Po smrti jediné čo zostáva pre neveriacich je súd (Zjavenia 20:14-15). Preto máme v Neho veriť kým, žijeme.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Bude druhá šanca na spasenie po smrti?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries