settings icon
share icon
Otázka

Čo je pravé evanjelium?

Odpoveď


Pravé evanjelium je dobrá správa, že Boh zachraňuje hriešnikov. Človek je prirodzene hriešny a to ho oddeľuje od Boha, bez nádeje na napravenie situácie. Boh ale zabezpečil vykúpenie človeka pomocou smrti, pochovania a vzkriesenia Spasiteľa Ježiša Krista.

Slovo „evanjelium“ znamená „dobrá správa“. Ale aby sme úplne pochopili aká dobrá je táto správa, musíme najprv pochopiť zlú správu. Výsledkom pádu človeka v záhrade Éden (Genesis 3:6) je, že každá časť človeka - jeho myseľ, vôľa, emócie a telo - sú skazené hriechom. Kvôli ľudskej prirodzenej hriešnosti, človek nehľadá Boha. Nemá túžbu prísť k Bohu, v skutočnosti je jeho myseľ nepriateľská voči Bohu (Rimanom 8:7). Boh vyhlásil, že hriech človeka odsudzuje na večnosť v pekle, oddelene od Boha. V pekle človek platí trest za hriech voči svätému a spravodlivému Bohu. Toto by bola naozaj zlá správa, ak by nebolo riešenie.

V evanjeliu však Boh vo svojej milosti zaobstaral riešenie, náhradu za nás - Ježiša Krista, ktorý prišiel a zaplatil trest za naše hriechy svojou obeťou na kríži. Toto je podstata evanjelia, ktoré Pavol kázal Korinťanom. V 1. Korinťanom 15:2-4 Pavol vysvetľuje tri prvky evanjelia - smrť, pochovanie a vzkriesenie Krista v náš prospech. Naša stará prirodzenosť zomrela s Kristom na kríži a bola s Ním pochovaná. Potom sme s ním boli vzkriesení k novému životu (Rimanom 6:4-8). Pavol nám hovorí, aby sme sa „pevne držali“, tohto pravého evanjelia, jediného, ktoré zachraňuje. Viera v hocijaké iné evanjelium je márna. V Liste Rimanom 1:16-17, Pavol tiež prehlasuje, že pravé evanjelium je „Božou mocou na spásu pre každého veriaceho“, čím myslí, že spasenie nie je dosiahnuté ľudskou snahou, ale milosťou Božou skrze dar viery (Efezanom 2:8-9).

Vďaka evanjeliu a skrze moc Božiu sú veriaci nie len zachránení od pekla, v skutočnosti dostávajú novú prirodzenosť (2. Korinťanom 5:17) so zmeneným srdcom a novou túžbou, vôľou a postojom, ktorý sa prejavuje dobrými skutkami. Toto je ovocie Ducha Svätého, ktoré v nás produkuje svojou mocou. Skutky nie sú nikdy prostriedkom k spáse, ale sú jej dôkazom (Efezanom 2:10). Na tých, ktorí sú zachránení mocou Božou, je vidno dôkaz spasenia tak, že majú zmenený život.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je pravé evanjelium?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries