settings icon
share icon
Otázka

Čo to znamená, že Ježiš zomrel za naše hriechy?

Odpoveď


Jednoducho povedané, bez Ježišovej smrti na kríži za naše hriechy by nikto nemal večný život. Ježiš sám povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa.“ (Ján 14:6). Povedal tým, že dôvodom Jeho narodenia, smrti a zmŕtvychvstania, bolo poskytnúť cestu do neba hriešnemu ľudstvu, ktoré by sa tam nikdy samo nedostalo.

Keď Boh stvoril Adama a Evu, boli dokonalí vo všetkých smeroch a žili v raji, v záhrade Eden (Genesis 2:15). Boh stvoril človeka na svoj obraz, čo znamená, že aj oni mali slobodu robiť rozhodnutia a voľby z vlastnej slobodnej vôle. Genesis 3 ďalej opisuje, ako Adam a Eva podľahli Satanovým pokušeniam a klamstvám. Neposlúchli Božiu vôľu keď jedli zo stromu poznania, z ktorého mali zakázané jesť: „Hospodin Boh prikázal človekovi: Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.“ (Genesis 2:16-17). Toto bol prvý hriech spáchaný človekom a v jeho dôsledku celé ľudstvo podlieha fyzickej aj večnej smrti na základe našej hriešnej podstaty zdedenej od Adama.

Boh vyhlásil, že všetci, ktorí hrešia, zomrú, fyzicky aj duchovne. Toto je osud celého ľudstva. Ale Boh vo svojej milosti a milosrdenstve poskytol východisko v preliatej krvi svojho dokonalého Syna na kríži. Boh vyhlásil, že „bez preliatia krvi niet odpustenia“ (Hebrejom 9:22), ale vyliatím krvi je zabezpečené vykúpenie. Mojžišov zákon (2. Mojžišova 20:2–17) umožnil ľuďom, aby boli v Božích očiach považovaní za „bezhriešnych“ cez obete zvierat obetované za hriech. Tieto obete však boli len dočasné a v skutočnosti boli predobrazom dokonalej obety Krista raz a navždy na kríži (Židom 10:10).

To je dôvod, prečo Ježiš prišiel a prečo zomrel - aby sa stal najvyššou a poslednou obeťou, dokonalou obetou za naše hriechy (Kolosanom 1:22; 1. Petrov 1:18-19). Skrze Neho sa zasľúbenie večného života s Bohom stáva účinným skrze vieru pre tých, ktorí veria v Ježiša, „aby sa prisľúbenie dostalo z viery v Ježiša Krista tým, ktorí veria.“ (Galaťanom 3:22). Tieto dve slová: „viera“ a „veriť“, sú rozhodujúce pre našu spásu. Večný život dostávame skrze našu vieru v preliatu krv Kristovu za naše hriechy. „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“ (Efezanom 2:8-9).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo to znamená, že Ježiš zomrel za naše hriechy?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries