Spasenie raz a navždy?Otázka: Spasenie raz a navždy?

Odpoveď:
Keď bol raz človek spasený, je to navždy? Keď ľudia uveria v Krista ako svojho Spasiteľa, vzniká vzťah s Bohom, ktorý zaručuje ich spasenie ako večnú istotu. Mnohé pasáže v Písme potvrdzujú túto skutočnosť. (a) Rímskym 8:30 hovorí: "A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil." V tomto verši sa dozvedáme, že od chvíle ako si nás Boh povolal, stávame sa oslávenými v Jeho prítomnosti v nebesiach. Nič nemôže zabrániť veriacemu, aby bol raz oslávený, lebo Boh to už predurčil v nebesiach. Keď bol raz človek ospravedlnený, jeho spasenie je zaručené – je rovnako isté akoby už teraz bol oslávený v nebesiach.

(b) Pavol kladie dve kľúčové otázky v Rímskym 8:33-34 "Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je na pravici Božej a sa aj prihovára za nás." Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Nikto, pretože Kristus je naším obhajcom. Kto nás odsúdi? Nikto, lebo Kristus, ktorý za nás zomrel je ten, ktorý nás bude súdiť. Náš obhajca a zároveň sudca je náš Spasiteľ.

(c) Veriaci sú znovuzrodení (obnovení) keď uveria (Ján 3:3; Títovi 3:5). Aby kresťan mohol prísť o spasenie, musel by byť neznovuzrodený. Biblia neudáva žiadny dôkaz, že znovuzrodenie by mohlo byť odvolané. (d) Svätý Duch prebýva vo všetkých veriacich (Ján 14:17; Rímskym 8:9) a krstí všetkých veriacich do tela Kristovho (1 Korintským 12:13). Aby veriaci stratil svoje spasenie, musel by mu chýbať Svätý Duch, ktorý prebýva v ňom a spojenie s telom Kristovým.

(e) Ján 3:15 hovorí, že ten, kto verí v Ježiša Krista “má večný život”." Ak si dnes uveril v Krista a máš večný život, ale zajtra by si oň prišiel, vôbec by to nemohol byť "večný" život. Takže ak by sa dalo o spasenie prísť, zasľúbenia večného života v Biblii by boli falošné. (f) Najzásadnejším argumentom, ktorý v Písme nachádzame je: "Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké stvorenstvá nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi" (Rímskym 8:38-39)." Pamätajte, že ten istý Boh, ktorý vás spasil, je tým Bohom, ktorý vás zachová. Spasení sme boli raz a navždy. Naše spasenie je definitívne isté až naveky!Návrat na slovenskú domovskú stránkuSpasenie raz a navždy?