settings icon
share icon
Otázka

Ak je trestom za naše hriechy večnosť v pekle, ako Ježišova smrť zaplatila náš trest, ak nestrávil večnosť v pekle?

Odpoveď


Ak o Ježišovi uvažujeme len ako o človeku, potom je táto otázka prirodzená. Ale dôvod, prečo Ježiš nemusel stráviť večnosť v pekle, je ten, že nie je len človek, ale Boh-človek. Druhá osoba Božstva na seba vzala telo a žila medzi ľuďmi v podobe človeka. Bol však človekom ako nikto iný, pretože jeho prirodzenosť bola prirodzenosťou Boha - svätá, dokonalá a nekonečná.

Túto skutočnosť potvrdzujú viaceré miesta, napríklad úvodná pasáž Jánovho evanjelia. Práve tam čítame nasledovné:

„Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje... To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy“ (Ján 1:1-3, 14).

Tento úryvok podáva jasné svedectvo o tom, že večné Slovo, ktoré je spolu-večné s Bohom a má rovnakú podstatu ako Boh, si vzalo ľudské telo a urobilo si príbytok („rozložilo si stan“ alebo „stanovalo“) medzi nami. Ako hovorí apoštol Pavol o Ježišovi: „Predsa v ňom [Kristovi] telesne prebýva celá plnosť božstva“ (Kolosanom 2:9).

S týmto vedomím sa pozrime bližšie na túto otázku. Určite je pravda, že trestom za naše hriechy je večnosť v pekle. Biblia hovorí, že všetci zhrešili (Rimanom 3:23) a že odplatou za náš hriech je smrť (Rimanom 6:23). V knihe Zjavenie sa píše, že tí, ktorých mená nie sú v Baránkovej knihe života, sú uvrhnutí do ohnivého jazera, kde sa budú trápiť „na veky vekov“ (Zjavenie 20:10, 15).

Ako však môže Ježišova smrť odčiniť hriechy každého človeka, ktorý kedy žil? Tu prichádza na rad diskusia o tom, že Ježiš je Boh-človek. Keby bol Ježiš obyčajný človek (s vlastným hriechom), potom by jeho smrť neodčinila ani jeho vlastný hriech, a už vôbec nie hriechy iného človeka. Ježiš však nie je obyčajný človek; je Boh v ľudskom tele. Ako človek sa môže stotožniť s tými, za ktorých sa obetoval. Ako dokonale bezhriešny človek môže odčiniť hriechy ľudstva bez toho, aby najprv musel odčiniť svoj vlastný hriech. A napokon, ako Boh môže úplne uspokojiť Boží hnev, ktorý vyvolávajú naše hriechy.

Hriech proti nekonečnému Bohu musí byť zaplatený nekonečne. Preto musí byť platba za náš hriech nekonečná. Existujú len dve možnosti nekonečnej platby. Buď musí za svoj hriech zaplatiť konečný tvor (človek) na nekonečne dlhý čas, alebo zaň musí zaplatiť nekonečná bytosť (Ježiš) raz za všetkých ľudí naveky. Iné možnosti neexistujú. Hriech proti nekonečne svätému Bohu si vyžaduje rovnako nekonečné zadosťučinenie ako platbu a ani večnosť v pekle nerozptýli nekonečný, spravodlivý Boží hnev proti hriechu. Nekonečný hnev svätého Boha proti nášmu hriechu môže vydržať len božská bytosť. Na uspokojenie Božieho hnevu je potrebná rovnako nekonečná bytosť ako náhrada za ľudstvo. Ježiš ako Bohočlovek je jediným možným Spasiteľom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ak je trestom za naše hriechy večnosť v pekle, ako Ježišova smrť zaplatila náš trest, ak nestrávil večnosť v pekle?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries